o aký typ produktu máte záujem
Potrebujete pomôcť?

Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu podnikateľov a štátnej správy

Ste podnikateľ?
Toto poistenie zahŕňa napríklad živelné poistenie, poistenie pre prípad odcudzenia, poistenie strojov, skupinové poistenie vozidiel, poistenie pohľadávok, poľnohospodárskych rizík, prípadne dopravné poistenie vzťahujúce sa pre prípad poškodenia, zničenia alebo straty veci pri preprave.

Pomôžeme vám:

  • pri výbere poistenia pre podnikateľov
  • s porovnaním výhod a obmedzení v poistnom plnení jednotlivých produktov poisťovní
  • pri likvidácií poistnej udalosti a pri uplatnení nároku na náhradu škody

Potrebujete pomôcť ?

okres
ĎAKUJEME VAŠA SPRÁVA BOLA ODOSLANÁ...
PRI ODOSIELANÍ SPRÁVY DOŠLO K CHYBE...
sieť pobočiek
kontakt

e-mail: ustredie@universal.sk
Potrebujete pomôcť?: + 421 903 292 292
tel: 02/59206211

Zodpovedná osoba pre potreby GDPR:
Ing. Juraj Lanc
tel: +421 908 865 401
e-mail: zodpovednaosoba@universal.sk

PORTOS LOGIN

WEBMAIL