o aký typ produktu máte záujem
Potrebujete pomôcť?

havarijné poistenie

Na rozdiel od povinného zmluvného poistenia havarijné poistenie (tiež KASKO poistenie) kryje náklady na škody spôsobené na vašom vozidle aj v situácii, ak ste si škodu spôsobili sami.

Pomôžeme vám:

  • pri havárii vozidla
  • pri živelných udalostiach, ako sú napr. záplavy, padnutie stromu, požiar
  • pri krádeži celého vozidla alebo jeho častí
  • pri poškodení vandalizmom alebo lúpežou
  • pri poškodení čelného skla alebo iných skiel
  • pri poškodení batožiny nachádzajúcej sa v aute alebo jej ukradnutím
  • pri prípadnom úraze alebo trvalom dôsledku úrazu spôsobeným haváriou
  • s výberom asistenčných služieb

Hľadáte najvýhodnejšie havarijné poistenie?

okres
ĎAKUJEME VAŠA SPRÁVA BOLA ODOSLANÁ...
PRI ODOSIELANÍ SPRÁVY DOŠLO K CHYBE...
sieť pobočiek
kontakt

e-mail: ustredie@universal.sk
Potrebujete pomôcť?: + 421 903 292 292
tel: 02/59206211

Zodpovedná osoba pre potreby GDPR:
Ing. Juraj Lanc
tel: +421 908 865 401
e-mail: zodpovednaosoba@universal.sk

PORTOS LOGIN

WEBMAIL