NAHLÁSENIE POISTNEJ UDALOSTI

VYBERTE VAŠU POISŤOVŇU

AEGONALLIANZASTRAČSOBGENERALIGROUPAMAKOOPERATIVAKOMUNÁLNA

KOMUNÁLNA

telefonicky v SR
850111566
telef. mimo SR
+421 2 5262 7282
asistenčné služby
18118
QBEUNIQAUNIONWUSTENROT
likvidacie@universal.sk
sieť pobočiek
kontakt

e-mail: ustredie@universal.sk
Potrebujete pomôcť?: + 421 903 292 292
tel: 02/59206211

Zodpovedná osoba pre potreby GDPR:
Ing. Juraj Lanc
tel: +421 908 865 401
e-mail: zodpovednaosoba@universal.sk

PORTOS LOGIN

WEBMAIL