Kto Sme
Potrebujete pomôcť?
+ 421 903 292 292

predstavenstvo spoločnosti

agenturni riaditelia
Ing. MARCEL ZELEŇÁK
Predseda PREDSTAVENSTVA / CHAIRMAN Of THE BOARD
agenturni riaditelia
ING. PAVEL SMETANA, MBA
ČLEN PREDSTAVENSTVA / MEMBER OF THE BOARD
agenturni riaditelia
PAEDR. FRANTIŠEK ŠVEC
ČLEN PREDSTAVENSTVA / MEMBER OF THE BOARD

DOZORNÁ RADA SPOLOČNOSTI

agenturni riaditelia
Martin Lancz
ČLEN DOZORNEJ RADY / MEMBER OF SUPERVISORY BOARD
agenturni riaditelia
ING. PAVOL KRAJČ
ČLEN DOZORNEJ RADY / MEMBER OF SUPERVISORY BOARD
agenturni riaditelia
ING. TOMÁŠ BUJŇÁK
ČLEN DOZORNEJ RADY / MEMBER OF SUPERVISORY BOARD

AGENTÚRNI RIADITELIA

agenturni riaditelia
Milan Kocian
riaditeľ agentúry Západ
agenturni riaditelia
Mária Gojdičová
riaditeľka agentúry severovýchod
agenturni riaditelia
Katarína Zeleňáková
riaditeľka agentúry Východ
agenturni riaditelia
Štefan Dusza
riaditeľ agentúry Juhovýchod
sieť pobočiek
kontakt

e-mail: ustredie@universal.sk
Potrebujete pomôcť?: + 421 903 292 292
tel: 02/59206211

Zodpovedná osoba pre potreby GDPR:
Ing. Juraj Lanc
tel: +421 908 865 401
e-mail: zodpovednaosoba@universal.sk

PORTOS LOGIN

WEBMAIL