Kto Sme
Potrebujete pomôcť?
+ 421 903 292 292

predstavenstvo spoločnosti

agenturni riaditelia
Ing. MARCEL ZELEŇÁK
Predseda PREDSTAVENSTVA / CHAIRMAN Of THE BOARD
agenturni riaditelia
ING. PAVEL SMETANA, MBA
ČLEN PREDSTAVENSTVA / MEMBER OF THE BOARD
agenturni riaditelia
PAEDR. FRANTIŠEK ŠVEC
ČLEN PREDSTAVENSTVA / MEMBER OF THE BOARD

DOZORNÁ RADA SPOLOČNOSTI

agenturni riaditelia
Martin Lancz
ČLEN DOZORNEJ RADY / MEMBER OF SUPERVISORY BOARD
agenturni riaditelia
ING. PAVOL KRAJČ
ČLEN DOZORNEJ RADY / MEMBER OF SUPERVISORY BOARD
agenturni riaditelia
ING. TOMÁŠ BUJŇÁK
ČLEN DOZORNEJ RADY / MEMBER OF SUPERVISORY BOARD

AGENTÚRNI RIADITELIA

agenturni riaditelia
Milan Kocian
riaditeľ agentúry Západ
agenturni riaditelia
Beata Mészárosová
riaditeľka agentúry Juhozápad
agenturni riaditelia
Katarína Zeleňáková
riaditeľka agentúry Východ a Sever
agenturni riaditelia
Štefan Dusza
riaditeľ agentúry Juhovýchod
sieť pobočiek
kontakt

e-mail: ustredie@universal.sk
Potrebujete pomôcť?: + 421 903 292 292
tel: 02/59206211

Zodpovedná osoba pre potreby GDPR:
Ing. Juraj Lanc
tel: +421 908 865 401
e-mail: zodpovednaosoba@universal.sk

INTRANET LOGIN

WEBMAIL