Kto Sme
Potrebujete pomôcť?
TERMÍNY PRE OSOBITNÉ FINANČNÉ VZDELÁVANIE
Dátum
Miesto
Čas
Stupne
Sektory
5.4.2018
Intranet UMD
00,00
stredný
PaZ, KT, UV, VK, DDS, SDS
sieť pobočiek
kontakt

e-mail: ustredie@universal.sk
Potrebujete pomôcť?: + 421 903 292 292
tel: 02/59206211

Zodpovedná osoba pre potreby GDPR:
Ing. Juraj Lanc
tel: +421 908 865 401
e-mail: zodpovednaosoba@universal.sk

PORTOS LOGIN

WEBMAIL