Šťastie praje pripraveným alebo má šetrenie vôbec význam?

17. 4. 2020, Blog, pomoc v pandémii

Môžeme konštatovať, že Slováci sú pri investíciách všeobecne disciplinovaní a mnohí sa poučili z minulosti. Väčšina z nás si držala aj dostatočnú rezervu na horšie časy. Túto rezervu teraz v dôsledku aktuálneho spoločenského diania míňame, a zároveň sa musíme čo najskôr navrátiť k vytváraniu ďalšej rezervy. V tretej časti našej blogovej série Keď potrebujete pomôcť v pandémii, si rozoberieme dôležitosť a aktuálne možnosti investičného sporenia.

Naši odborní sprostredkovatelia Vám dokážu efektívne poradiť, ako riešiť vaše individuálne investičné ciele a rovnako Vám pomôžu aj s ich realizáciou.
Pretože, #kedpotrebujetepomoct, sme tu pre Vás.  

Železná rezerva znamená sporenie včera, dnes aj zajtra

V týchto neistých časoch každému dobre padne, ak má k dispozícii, ľudovo povedané, železnú rezervu. V ideálnom prípade na 6 až 9 mesiacov dopredu. A keď už určitú rezervu máte, mali by ste ju pravidelným investičným sporením navyšovať. O mnoho dôležitejšie, je investičné sporenie pre toho, kto žiadnu rezervu nemá. Úplne najdôležitejšie je začať sporiť pre toho, kto má dlhy. Len s dostatočnou finančnou rezervou totiž dokáže jednotlivec, či rodina, prežiť horšie časy, aké zažívame práve teraz. Z času na čas, sa skrátka v histórii opakujú.

Aktuálne poklesy na trhoch znamenajú príležitosť

V prípade, ak disponujete investíciami, netreba podľahnúť panike súvisiacej s poklesmi trhov a bezhlavo predávať akciové fondy či vyberať peniaze. Neodporúčame meniť investičnú stratégiu kvôli dočasnému poklesu na trhu. Nastavená stratégia musí vychádzať z dlhodobého investičného horizontu a zvoleného prístupu k investičnému riziku. S poklesmi na trhu sa v dlhodobom horizonte počíta. Je to zároveň príležitosť navýšiť pravidelné investície a za rovnakú hodnotu nakúpiť lacnejšie podiely, prípadne akcie či cenné papiere. 

Čo môžete aktuálne robiť v otázkach investícií?

Klienti pristupujúci k investovaniu sa dajú rozdeliť na tri typy:

1. Ak ste tí, ktorí ešte nezačali sporiť

Naše odporúčanie:

Teraz je ideálna doba začať sporiť prostredníctvom podielových fondov.

2. Ak ste tí, ktorí už sporia dlhšie

Naše odporúčanie:

Ak budete v pravidelnom sporení pokračovať, nič sa nedeje. Ak by ste dokonca navýšili výšku svojej mesačnej investície, určite si vylepšíte finálny výsledok. Skúste v tejto dobe napríklad refinancovať hypotéku za nižší úrok a o ušetrenú časť mesačnej splátky môžete navýšiť sporenie.

3. Ak ste Investori s vyššími jednorázovými sumami 

Naše odporúčanie:

Ak svoje investície nezačnete predávať, časom sa zotavia. Aktuálne krušnejšie chvíle treba jednoznačne prečkať.

Do čoho môžete investovať

1. Podielové fondy

Najdôležitejšie pri investovaní je, aby ľudia chápali význam kolektívneho investovania a využívali podielové fondy. Či už kupujú akcie, komodity, alebo dlhopisy, vždy je bezpečnejšie, pohodlnejšie a mnohokrát aj výnosnejšie nakupovať ich prostredníctvom podielových fondov.

2. Zlato

Kto chce investovať do zlata, mal by si najskôr ujasniť, čo chce touto formou investície dosiahnuť. Pri tomto uvažovaní vám samozrejme vieme odborne poradiť. V prípade, že sa rozhodnete investovať priamo do zlata, prinášame vám na výber 2 spoločnosti, ktoré nájdete v našej modernej online aplikácii iŠanón 2.0. Ďalšou možnosťou je investovať do zlata prostredníctvom podielových fondov.

3. Špekulácie na trhu

Rovnako dôležité je rozlišovať, či chceme investovať systematicky, alebo špekulovať na kapitálovom trhu. Aj špekulovanie je investovanie, ale spôsobom, akým sa investor snaží výrazne poraziť trh. Častým východiskom špekulácií je dianie v niektorej krajine či podniku. Investor kalkuluje s tým, či sa dianie odrazí na niektorých aktívach pozitívne alebo negatívne. Takýto postup nie je zlý, len nie vždy je odhad správny. Pri neuvážených špekuláciách potom takýto omyl dopadne nielen na meno investora, ale aj na jeho peňaženku.

4. Nezabúdajme na rozloženie rizika

Ak sme si ujasnili, že chceme investovať systematicky, premyslime si, čo presne chceme dosiahnuť. Resp., rozdeľme si peniaze na časti, ak je to potrebné. Niekto si bude chcieť časť peňazí odložiť ako rezervu, časť odložiť napr. na kúpu auta v horizonte 5 rokov a časť investovať dynamicky s cieľom dosiahnuť vysoký výnos. Niekto iný naopak môže požadovať výnos vyšší ako inflácia, ale zároveň nechce zažiť veľké prepady. Všetky svoje peniaze má uložené, pre prípad, aby z nich mohol splatiť časť hypotéky. Investičných cieľov môže byť naozaj mnoho a určite je lepšie poradiť sa s investičným špecialistom.

Akékoľvek investičné rozhodnutie by ste mali konzultovať so svojim investičným poradcom. 

Stále platí, #kedpotrebujetepomoct, sme tu pre Vás. Neváhajte nás kontaktovať. 

Ak vás článok zaujal a chcete sa poradiť, neváhajte nás kontaktovať.

okres
ĎAKUJEME VAŠA SPRÁVA BOLA ODOSLANÁ...
PRI ODOSIELANÍ SPRÁVY DOŠLO K CHYBE...
POMOC V PANDÉMII

Majú Slováci záujem o havarijné poistenie?
Hoci je PZP povinné, havarijné poistenie a pripoistenia nie sú. Objavili sa názory, že Slováci tým, že menej jazdia kvôli karanténe, nebudú mať záujem o havarijné poistenie, či pripoistenie. Badáte aj vy takýto trend? Čo sa týka nových vozidiel, môžeme konštatovať, že klienti sú dostatočne uvedomelí a ich záujem o havarijné poistenie pretrváva. Faktom je však nie až tak pozitívna skutočnosť, a to, že sa predáva výrazne menej nových vozidiel, ako tomu bolo pred nástupom COVID krízy (v roku 2019). Suma sumárom objem platieb poistného, či počtu kusov havarijného poistenia je určite nižší. Výnimkou je segment elektromobilov, ktorý nielen na Slovensku, ale v celoeurópskom priestore žije svoj vlastný príbeh a ich predaj trhá jeden rekord za druhým.   Pri vozidlách starších ako 3 - 4 roky sme zaznamenali trend obmeny klasického „plnohodnotného“ havarijného poistenia za PZP s pár vybranými pripoisteniami. Sú to pripoistenie poškodenia skiel, živelnej udalosti, stretu so zverou a krádeže vozidla. Hlavným motívom klientov je z nášho pohľadu snaha ušetriť, pretože takto nakombinované poistenie vie byť cenou i na polovičnej hodnote oproti klasickému „KASKU“. Samozrejme nižšia cena sa prenáša i do obsahu poistenia vozidla, ktoré je pri takejto úspornej kombinácii chránené slabšie.  Je z vášho pohľadu dôležité, aby majiteľ vozidla mal vozidlo aj havarijne poistené, resp. pripoistenia, a nespoliehal sa na to, že: „Sa nič nestane?“ V období vládnych opatrení, kedy je mimo iné čiastočne obmedzená sloboda pohybu, je možno namieste položiť si otázku, či a prečo si uzatvoriť havarijné poistenie (KASKO), keď aj tak sme všetci viac doma ako na cestách. No a práve to môže byť problém.  Ľudia sú doma a spravidla sa im v dôsledku ochladenia ekonomiky znížil alebo úplne zastavil príjem. Jednoducho majú menej peňazí, ako boli doposiaľ zvyknutí. Niektorí jedinci budú chcieť riešiť, a už bohužiaľ riešia, tieto schodky v rodinných rozpočtoch, napríklad drobnými krádežami, na čo sú odparkované vozidlá viac ako vhodné. Je tiež pravda, že sa aktuálne jazdí oveľa menej, takže riziko havárie nie je také vysoké ako predtým. Netreba však zabúdať, že KASKO kryje aj živelné udalosti, poškodenia káblov voľne žijúcimi zvieratami a podobné neveselé udalosti. Mnohé autá sú dlhodobo odstavené na parkoviskách a zvieratá v nich môžu mať „raj“.  Odpovedá: Pavol Michalec, Odborný garant pre neživotné poistenie  ...

 čítaj viac
POMOC V PANDÉMII

Ako pandémia zmenila finančné správanie Slovákov?
Zmenila korona správanie Slovákov? Snažia sa myslieť aj na životné poistenie? V istom zmysle áno. Paradoxne COVID kríza pomohla ľuďom k akémusi sebauvedomeniu a v dôsledku nového ohrozenia, ktorému odrazu čelili, sa začali zaujímať o kvalitu krytia svojho životného poistenia. Napríklad, či ich existujúce poistenie dokáže pokryť následky v prípadne nakazenia sa vírusom COVID-19, a to predovšetkým z pohľadu výpadku príjmu, čerpania PN-ky, z pohľadu hospitalizácie či ochorenia na závažnú (kritickú) chorobu, prípadne následnej plnej či čiastočnej invalidity.  Priamy dôsledok prvej vlny bol a aktuálne stále je zvýšený záujem o službu revízie existujúcich zmlúv, ktorú, samozrejme, ponúkame našim klientom bezplatne. Výsledkom takejto služby môžu byť dva javy, a to jednak zvýšenie kvality poskytnutého krytia a zároveň možnosť úspory finančných prostriedkov pri zachovaní kvality alebo ideálne pri zvýšení ochrany klienta.  Ak áno, v akom veku, ktoré vekové kategórie sa najviac poisťujú? (kedy začínajú myslieť na poistenie seba). Badať tu v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi zmenu? Je tu jedna zmena, a to predovšetkým v rodinách. Rodičia si začali viac uvedomovať, že by nemalo byť na prvom mieste krytie (poistenie) vlastného dieťaťa, ale že predovšetkým oni musia byť dostatočne kvalitne poistení, pretože práve oni sú tí, ktorí sú živiteľmi rodiny.   V prípade výpadku ich príjmu sú v zásade nenahraditeľnými.  Druhé pozitívum, ktoré vnímame, je fakt, že klienti viac pociťujú potrebu v prípade sporenia a vytvorenia si finančnej rezervy na horšie časy, aké momentálne, bohužiaľ, zažívajú viacerí z nás.  Neexistuje presne definovaný vek, kedy sa ľudia poisťujú najviac. Je to naozaj veľmi individuálne, a to v závislosti od životnej situácie, osobného nastavenia a finančných možností každého z nás.  A ak nie, ak je o to nezáujem, kde vidíte dôvod? Je to finančná otázka alebo iná? Za nás záujem klientov pretrváva. Tí, ktorí sa sústredia na kvalitu svojho životného poistenia ďaleko viac ako kedykoľvek predtým, a to je dobre. Každopádne platí, že v prípade, ak sa klient dostane do finančných problémov, prvé na čo siaha, je, bohužiaľ ,poistenie. Poťažmo to životné.  Odpovedá: Ivan Huspenina, Odborný garant pre životné poistenie...

 čítaj viac
POMOC V PANDÉMII

Hypo-priestor a jeho staronové riešenia
Začiatkom apríla sme sa začali prebúdzať do úplne iného rána. Celoeurópsky priestor paralyzovala pandémia súvisiaca s COVID – 19. Ochromilo to nielen medzinárodný obchod, ale aj naše financie. Mnohí ľudia boli nútení prestať chodiť do práce, niektorým sa výrazne znížil príjem, iní zase o prácu prišli úplne. Celá táto situácia narušila rodinné rozpočty a hospodárenie s financiami. Mnoho otáznikov preto logicky visí nad tými, ktorí splácajú hypotéku. My sme sa rozhodli Vám v druhom diely nášho seriálu „Keď potrebujete pomôcť v pandémii“ priniesť odborný pohľad nášho námestníka pre bankový sektor, Vladimíra Mandzáka.  Odpovede na otázky: „Čo robiť ak ste prišli o prácu, prípadne Vám zamestnávateľ znížil plat na 50 % a vy musíte platiť hypotéku?“ vám zodpovieme v článku nižšie.  V polovici apríla má prísť do platnosti nové nariadenie vlády, na základe ktorého budú môcť klienti bánk za určitých podmienok požiadať o odklad splátok. Môžu o to požiadať fyzické osoby, živnostníci, malé a stredné podniky, ktoré majú do 250 zamestnancov. Klienti bánk budú mať v tejto situácii dve možnosti: 1. Klient má právo požiadať o odklad splátok na dobu až 9 mesiacov. Následne sa mu o tieto mesiace hypotéka predĺži. Klient ale naďalej bude platiť rovnakú sumu za hypotéku. 2. Ak je ale klient starší alebo nemá záujem o predĺženie splátkového kalendára, ako je to v 1. možnosti, splátky sa mu prepočítajú a následne navýšia. Doba trvania hypotéky sa im tým pádom nepredlžuje. Splátka sa napríklad pri 100 000 € úvere navýši o približne 10 €, v závislosti od doby splatnosti.  Počas odkladu splátok klient nemusí platiť úrok ani istinu, musí ale splácať napr. poistenie úveru, ktoré má uzatvorené v rámci úverovej zmluvy. Podmienkou odloženia splátok z dôvodu COVID – 19 je, že žiadateľ nesmie byť v omeškaní so splácaním hypotéky viac ako 30 kalendárnych dní ku dňu doručenia žiadosti. Klienti, ktorí požiadajú o odklad splátok na základe nového nariadenia, nebudú mať negatívny záznam v úverovom registri. Najnovšie do možnosti odkladu splátok vstúpili aj leasingy, kde je lehota odkladu trojmesačná s tým, že klienti budú môcť požiadať o predĺženie odkladu o ďalšie tri mesiace. Je dôležité podotknúť, že aktuálne niektoré banky odklad splátok neposkytujú, radí sa medzi nich napríklad Prima banka, VÚB banka a Tatra banka. Ostatné banky poskytujú odklady za podmienok, ktoré si stanovili a upravili počas COVID-19, avšak takýto odklad splátok bude mať negatívny záznam v úverovom registri. V tomto prípade preto odporúčame, počkať na nariadenie vlády SR. ktoré budú musieť akceptovať všetky banky bez rozdielu. Nezabúdajme na konsolidáciu Ďalšou možnosťou je konsolidácia viacerých úverov do jedného. Zlúčením hypotéky s prípadnými ďalšími finančnými záväzkami (spotrebný úver), môžete dosiahnuť nižšiu úrokovú sadzbu a zároveň ušetríte nemalú sumu na splátkach.  V uvedenom príklade klient spláca spotrebný úver s mesačnou splátkou 155 € a zároveň hypotekárny úver vo výške 267 €. Splátky spolu predstavujú 431 €. Po konsolidácii, s novým hypotekárnym úverom klient zaplatí 268 €. Mesačne je možné ušetriť na splátkach 163 €. V tejto situácií je veľmi dôležité poradiť sa s finančným sprostredkovateľom a prehodnotiť ďalší postup. My Vám s touto situáciou radi pomôžeme. Po kliknutí tu, nájdete zoznam našich pobočiek. Skontaktujte sa s finančným sprostredkovateľom, ktorý Vám odporučí, čo je pre Vás v tejto situácii najvýhodnejšie. Sme tu pre Vás. #kedpotrebujetepomoct" class="wysiwyg-hashtag">#kedpotrebujetepomoct ...

 čítaj viac
Potrebujete pomôcť?
+ 421 903 292 292
sieť pobočiek
kontakt

e-mail: ustredie@universal.sk
Potrebujete pomôcť?: + 421 903 292 292
tel: 02/59206211

Zodpovedná osoba pre potreby GDPR:
Ing. Juraj Lanc
tel: +421 908 865 401
e-mail: zodpovednaosoba@universal.sk

PORTOS LOGIN

WEBMAIL