Prajeme Vám šťastné a veselé Vianoce!

24. 12. 2017, Blog, novinky

NOVINKY

Prokrastinácia alebo zajtra, zajtra, len nie dnes
Vážení čitatelia, máme za sebou štyri blogy od našej kolegyne Moniky Slávikovej. Dnes Vám prinášame v poradí už piaty, v ktorom sa budeme venovať prokrastinácii. Pretože ako sa vraví: „Zajtra, zajtra, len nie dnes, vraví každý lenivec.“ Je ale prokrastinácia fyzická alebo naopak psychická záležitosť? Viac nám o tom nižšie povie naša kolegyňa, Monika. Takmer každý človek prokrastinuje. Je to odkladanie alebo odsúvanie povinností na neskôr. Jedny to vnímajú ako modernú chorobu, iní zase tvrdia, že je stará, ako ľudstvo samé. Pri prokrastinovaní človek stráca energiu a nadobúda pocit viny. Je naučiteľná, ale naopak aj odučiteľná. Je dôležité si uvedomiť a všímať, ako sa prokrastinácia prejavuje u nás samotných. Akú má podobu a intenzitu.  Práve v tomto období, keď máme zmenený režim dňa, spôsob práce, spôsob zabezpečovania svojich každodenných potrieb, zmenu trávenia voľného času a zábavy a mnohé iné drobné zmeny, ktoré si ani neuvedomujeme, môžu napomáhať k odkladaniu úloh a povinností na neskôr. Pretože k zmene, potrebujeme viac energie, času a vytrvalosti. Spomeňte si, keď ste robili niečo po prvýkrát, aké to bolo?   A čo keď idete robiť niečo, čo vám nie je až tak po chuti? Alebo keď idete robiť niečo, čo chce od vás niekto iný a nie je to vaše rozhodnutie? Aj v takýchto situáciách máme tendenciu k odsúvaniu vykonania úlohy. Hľadáme výhovorky, uchyľujeme sa k náhradným, poznaným a možno zábavnejším činnostiam. Následkom toho sa môže stať, že sa dostávame do časového tlaku, prežívame pocity viny. Jednoducho, nie sme so sebou spokojní. Dokonca aj iní nás môžu začať vnímať tak, že sa na nás nedá spoľahnúť.  Dalo by sa povedať, že prokrastinácia je nesúlad medzi tým, čo chceme urobiť a tým, čo práve robíme. Ako si pomôcť, aby sme sa tomuto nesúladu vyhli alebo ho aspoň minimalizovali? Mne v tomto prípade funguje mojich desatoro: 1. V priebehu dňa sa často zastavím a všímam si, čo práve robím. 2. Na začiatku dňa, týždňa alebo určitého obdobia si úlohy vopred naplánujem, písomne do diára. Pomáha mi to pri zastavení sa, lebo vidím čo som chcela robiť a viem k čomu sa mám vrátiť. 3. Pred zapísaním úlohy si pripomeniem, prečo chcem danú úlohu zvládnuť. Nie všetky ma tešia rovnako, ale hľadám zmysel, prečo ich urobím. Niektoré po tomto uvažovaní aj vylúčim, Paretovo pravidlo 80/20. 4. Najdôležitejšiu úlohu robím dopoludnia, najradšej hneď zrána. Vtedy mám „čistú hlavu“. 5. Úlohy si konkretizujem. Jasne pomenujem, čo chcem robiť. Veľkú úlohu si rozdelím na viac menších častí. 6. Naplánujem si prestávky a aj ich dĺžku. Buď po akom čase práce alebo po ktorej časti práce si dám pauzu. 7. Vypnem alebo odložím preč z dosahu všetko čo by ma mohlo lákať k tomu, aby som vybočila zo svojej pozornosti. 8. Spracovanú úlohu alebo časť veľkej úlohy odškrtnem v diári – HOTOVO. 9. Keď sa mi podarilo v priebehu dňa prokrastinovať, prijmem to ako fakt. Pokrok pre mňa je už aj to, že som si to uvedomila. 10. Odpustím si a pripravím sa tak, aby som to v budúcnosti urobila inak. Naučila som sa sebadisciplíne. Prináša mi pocity radosti a spokojnosti. Keď som takto dobre naladená, dokážem s prehľadom zvládať aj náročnejšie alebo menej atraktívne úlohy a povinnosti. Minimalizujem prokrastinovanie a časový tlak. Dokážem sa ďalej učiť novým návykom, čo mi v dnešných časoch, veľmi pomáha udržiavať sa v rovnováhe.  Čo Vám pomáha neprokrastinovať? Budeme radi, ak nám napíšete Vaše tipy do komentára Nabudúce Vám priblížim tému: Koučing ako forma pomoci, keď si sám neviem rady. Autorka článku: Monika Sláviková, RR Prešov a transformačná koučka...

 čítaj viac
NOVINKY

Ako zvládnúť home office
...

 čítaj viac
NOVINKY

Naše rady v Českej republike rozšírila významná posila
Do podnikania v Českej republike spoločnosť UNIVERSAL prináša všetky svoje hodnoty. Predovšetkým dôveryhodnosť a férovosť, nezávislosť, ktorá je zdrojom sily, stability a priateľskú atmosféru, ktorá dbá o rozvoj a prosperitu všetkých svojich spolupracovníkov. Ďalšia hodnota, chuť posúvať sa ďalej, sa prejavuje aj v etablovaní v Českej republike a postupne na ďalších európskych trhoch a tiež v inovatívnom prístupe pri práci s klientami.   Boli to práve tieto hodnoty, ktoré oslovili na spoluprácu veľmi silnú skupinu sprostredkovateľov zo spoločnosťou H-ONE pod vedením skúseného manažéra Vladimíra Kosa. Ako väčšinu podobných spojení aj toto spojenie je založené na vzťahoch. Vzťahoch ktoré charakterizuje otvorenosť, voľnosť, priateľská atmosféra či férovosť. UNIVERSAL garantuje spolupracovníkom z H-ONE rozvoj, zázemie, príležitosti a hlavne istotu pre ľudí. Umožňuje vlastné podnikanie pod značkou H-ONE, ktoré perfektne skĺbia štandardné finančné produkty s benefitným systémom a ďalšími prvkami rodinných výdavkov ako sú napríklad energie a tak umožňuje dokonalejšie a komplexne sa postarať o klientov. Veľmi motivujúcim faktorom je aj možnosť nie len si slobodne rozvíjať vlastnú značku a preberať zaužívané nástroje a postupy, ale aj možnosť významne sa podieľať na etablovaní a formovaní značky UNIVERSAL na českom trhu.   Skúsenosti, know how, tiež unikátny prístup a nadšenie kolegov z H-ONE spolu so stabilitou UNIVERSALU a inovatívnymi technickými novinkami ako napríklad mobilná aplikácia inŠanón www.insanon.cz dávajú záruku na ďalšie skvalitnenie služieb a rozvoj obidvoch spoločností.  ...

 čítaj viac
Potrebujete pomôcť?
+ 421 903 292 292
sieť pobočiek
kontakt

e-mail: ustredie@universal.sk
Potrebujete pomôcť?: + 421 903 292 292
tel: 02/59206211

Zodpovedná osoba pre potreby GDPR:
Ing. Juraj Lanc
tel: +421 908 865 401
e-mail: zodpovednaosoba@universal.sk

PORTOS LOGIN

WEBMAIL