Mám nárok na poistné plnenie v prípade nákazy COVID-19?

6. 11. 2020, Blog, pomoc v pandémii

Koronavírus už nejaký čas hýbe našou spoločnou realitou a výnimkou nie je ani poistný trh. Mnoho z nás si teda právom kladie podstatnú otázku: „V prípade, ak ochoriem na COVID-19, kedy vzniká nárok na poistné plnenie?“ Náš kolega, Ivan Huspenina, odborný garant pre životné poistenie, si pre vás pripravil pár vysvetlení, ktoré vám môžu v danej situácii pomôcť. 

Nárok na poistné plnenie vzniká, ak má klient pripoistenie v nasledujúcich prípadoch:

1. Hospitalizácia - v prípade, ak je klient hospitalizovaný v dôsledku diagnostikovania COVID-19, poistné plnenie v rámci dohodnutej sumy mu bude vyplatené.

2. Závažné ochorenia – je potrebné si uvedomiť , že COVID-19 nie je v súčasnosti diagnózou, ktorá by bola komerčným poistením krytá v rámci pripoistenia závažných chorôb. No zároveň už dnes vieme, že ťažký priebeh tejto choroby môže spôsobiť chorobu, hlavne závažne poškodenia pľúc a pod., ktorá môže byť v súlade s niektorou z diagnóz závažných chorôb poisťovní. Ak by táto diagnóza spĺňala podmienky diagnózy závažných chorôb, došlo by k poistnému plneniu.

3. Invalidita - ak by COVID-19 spôsobil zdravotný stav, kedy by sociálna poisťovňa uznala klienta invalidom a klient by mal takúto invaliditu dojednanú, došlo by k poistnému plneniu.

4. Smrť - pokiaľ by došlo k tomu najhoršiemu, k smrti klienta z dôvodu ochorenia na COVID-19, je potrebné podotknúť, že pripoistenie iba na úrazovú smrť nestačí. Klient musí mať dojednané akékoľvek krytie smrti. V tom prípade poisťovňa pristúpi k plneniu. 

Vynára sa vám tiež otázka, či a kedy máte nárok na vyplatenie PN v prípade nákazy COVID-19? Odpoveď znie...

V tomto prípade je potrebné si uvedomiť, že existujú dva druhy diagnóz:

1. U07.1 – potvrdená infekcia COVID-19. Ak sa potvrdí spomínaná diagnóza, klient má nárok na poistné plnenie.

2. U70.2 – podozrenie z infekcie COVID-19. Keďže je to iba podozrenie z infekcie, poisťovne PN neplnia. Klient musí mať od doktora vystavenú PN.

Čo robiť, ak nemáte uzatvorenú zmluvu na životné poistenie, prípadne nemáte spomínané pripoistenia?

Klient, ktorý sa práve v tejto dobe rozhodol uzatvoriť novú zmluvu, prípadne pripoistenie, urobil dobré rozhodnutie, no je dôležité podotknúť, že existujú tzv. čakacie doby. Tie sú v súčasnosti pomerne krátke, teda 2 – 3 mesiace. Na trhu momentálne máme poisťovne, ktoré dokážu preniesť čakacie doby za určitých podmienok aj do nového poistenia.

A práve preto Vám pri doplnení týchto pripoistení alebo pri uzatváraní nového poistenia odporúčame kontaktovať našich sprostredkovateľov , ktorí vám veľmi radi poradia a vytvoria poistenie na mieru podľa vašich požiadaviek. 

Na záver vám v týchto náročných dňoch želáme najmä veľa zdravia a pozitívneho myslenia.

#KedPotrebujetePomoctVPandemii, sme tu pre vás.  

 Autor článku: Ing. Ivan Huspenina, Odborný garant pre životné poistenie 

Ak vás článok zaujal a chcete sa poradiť, neváhajte nás kontaktovať

okres
ĎAKUJEME VAŠA SPRÁVA BOLA ODOSLANÁ...
PRI ODOSIELANÍ SPRÁVY DOŠLO K CHYBE...
POMOC V PANDÉMII

Čo s tým, keď máte príjem nižší o 50%
Príjem veľkej časti obyvateľstva Slovenska momentálne výrazne poklesol. Dôvodom sú preventívne reštrikčné opatrenia súvisiace s COVID – 19, nie len v našej krajine, ale čo je horšie v celoeurópskom priestore. To paralyzovalo medzinárodný obchod, od ktorého sme ako krajina tak veľmi závislý. Niektorým z nás sa príjem znížil o 30/40/50 %, a bohužiaľ niektorí prišli o prácu úplne. Ekonomické vyhliadky do budúcna tiež nie sú zrovna ružové.  Čo teraz? Splátky a účty treba predsa platiť aj naďalej. Svoje správanie ste so snahou eliminovať svoje výdavky na minimum už prehodnotili a upravili. Zbytočne neplytváte, obmedzili ste nákupy zbytočností a zamerali sa iba na nutnosti. A i keď ťažko, ale predsa ste sa vžili aj s myšlienkou, že plánovanú dovolenku v Grécku asi tiež pre tento rok s rodinou vynecháte. Kde teda ešte môžete ušetriť? Pomerne veľká rezerva sa skrýva vo finančných produktoch. Ktoré to sú? V zásade všetky. Môže to byť životné poistenie, hypotekárny alebo spotrebný úver, poistenie nehnuteľnosti či vozidiel a v neposlednej rade i rôzne produkty šetrenia.  Napriek platným obmedzeniam z kategórie „osobný kontakt“, vám dokážeme prostredníctvom našej aplikácie iŠanón 2.0 a v následnej súčinnosti s našimi odborníkmi (finanční agenti) poskytovať plnohodnotné služby. Dlhoročnými skúsenosťami vyzbrojení kolegovia, Vám radi pomôžu s analýzou výhodnosti vašich existujúcich zmlúv, a to s cieľom ušetriť. Takto usporené financie viete využiť buď na pokrytie aktuálne nutných výdavkov, alebo na vytvorenie budúcej železnej rezervy. Tá by mala tvoriť min. 6 až 9 mesačných platov.  Ako na to?  1. Stiahnite si aplikáciu iŠanon (je zadarmo pre každého). Praktické video návody nájdete tu: http://isanon.sk/videonavody/ 2. Ak ste našim klientom, systém vám automaticky do aplikácie „naleje“ vaše zmluvy a kontaktné údaje na vášho agenta. Stačí mu zavolať alebo poslať mail či SMS. 3. Ak nie ste našim klientom, NEVADÍ. Po zaregistrovaní sa do aplikácie vám priradíme odborníka, ktorý vás bude kontaktovať s ponukou pomoci. A zmluvy, tie si viete do aplikácie nahrať aj sami. „Dezinfekcia“ financií. Čo si pod tým reálne môžeme predstaviť? Poďme si to rozmeniť na drobné. Základné princípy dezinfekcie domácich financií: 1. Odklad splátok hypotéky Ak máte reálny problém so zaplatením splátky za hypotéku alebo úver, komunikujte s bankou. Ak je to nevyhnutné, skúste sa dohodnúť na odklade splátok. Vláda a Slovenská banková asociácia sa dohodli na zásadnom posunutí splátok úverov. Odklad splátok úverov má byť pre občanov a malé firmy na deväť mesiacov. Občania môžu požiadať banky o odklad na túto dobu. Žiadosti sa budú vybavovať elektronicky. Keďže sa jedná o oficiálny posun, ľudia sa nestanú neplatičmi (nebudú mať záznam v registri dlžníkov). O takzvané splátkové moratórium budú môcť požiadať aj samostatne zárobkovo činné osoby, malé a stredné firmy. Splátky, ktoré mali prebehnúť počas deväťmesačného moratória, si budú môcť spotrebitelia presunúť na záver splátkového kalendára. Do úvahy prichádza aj konsolidácia viacerých úverov do jedného, kde môžete mať nižšiu úrokovú sadzbu. Táto konsolidácia vám môže priniesť okamžitú pomoc.  ILUSTRAČNÝ PRÍKLAD KONSOLIDÁCIE Klient splácal spotrebný úver s mesačnou splátkou 155 € a zároveň hypotekárny úver vo výške 267 €. Splátky spolu predstavovali 431 €. Po konsolidácii, s novým hypotekárnym úverom klient zaplatí 268 €. To znamená, že mesačne ušetrí na splátkach 163 €. Keď potrebujete pomôcť s konsolidáciou vašich úverov, neváhajte nás kontaktovať. 2. Životné poistenie môže pomôcť Ak ste prišli o časť príjmu v dôsledku PN či hospitalizácie, práve dobré životné poistenie vám môže pomôcť.  Dobré nastavené životné poistenie dokáže kryť klienta okrem iného aj na hospitalizáciu a hlavne na práceneschopnosť. Pokiaľ má klient diagnostikovanú chorobu COVID-19, je hospitalizovaný v nemocnici a má pripoistenie hospitalizácie, tak mu poisťovňa vypláca denne poistnú sumu, ktorú ma dojednanú. Ak má na deň 15 €, poisťovňa mu vyplatí za celú dobu hospitalizácie 15 € x počet dní hospitalizácie.  Pokiaľ by mal dojednané pripoistenie PN, pri ktorej nie je nutná hospitalizácia, tak poisťovňa takému klientovi preplatí dennú sumu, ktorú ma dojednanú počas PN-ky . Ak má na deň 15 €, poisťovňa vyplatí 15 € x počet dní, kedy je klient na PN-ke. V tomto prípade je potrebné sa pozrieť, akú PN má klient dojednanú. Často je v poisťovniach toto pripoistenie PN vyplácané od určitého dňa, nie spätne. Ak má klient finančnú rezervu na mesiac, tak aj toto prípadné vyplácanie je postačujúce. Aj keby nebolo niektoré z pripoistení (hospitalizácia, PN-ka) v danej poistnej zmluve, môže byť táto zmluva nastavená dobre, nie je nutné ju za každú cenu rušiť a je postačujúce doplniť tieto pripoistenia.  Ak potrebujete pomôcť, zdarma vám skontrolujeme a nastavíme životné poistenie tak, aby vás chránilo aj v prípade choroby. Neváhajte nás kontaktovať. 3. Prevencia, základ úspechu Je na mieste prekontrolovať zmluvy súvisiace s poistením domácnosti či nehnuteľnosti. Aj tu môžeme okamžite ušetriť a zároveň predísť ďalším nepríjemnostiam. Niektoré staré zmluvy sú zbytočne drahé a často ani nekryjú mnohé riziká. PRÍKLAD Trávime doma viac času, čo sa odzrkadľuje aj na vyššej spotrebe vody a elektriny. Spotrebiče môžu byť preťažené. Deti viac vymýšľajú. Je rozumné predísť prípadným finančným škodám už len tým, že si prekontrolujete svoje krytie rizík. Pohľadajte teraz všetky svoje zmluvy a nechajte si ich zdarma prekontrolovať a nastaviť výhodnejšie. Kontaktujte nás a my vám radi pomôžeme. Nezabúdame ani na vodičov. Reč je o sklách, stret so zverou, živel, krádež a pod. Možno si kladiete otázku prečo si uzatvoriť KASKO, keď sme prevažne všetci v karanténe? Napríklad aj preto, že ľudia budú mať menej peňazí. Niektorí jedinci budú tieto schodky v rodinných rozpočtoch riešiť drobnými krádežami. Teraz sa jazdí oveľa menej, takže riziko havárie nie je také vysoké ako predtým. Netreba však zabúdať na to, že KASKO kryje aj živelné udalosti a poškodenia káblov voľne žijúcimi zvieratami. Mnohé autá sú dlhodobo odstavené na parkoviskách a zvieratá v nich môžu mať „raj“. Vieme vám pomôcť aj s odhlásením a prihlásením vozidla do evidencie a ušetriť tak na správnych poplatkoch. Správne nastavenou zmluvou vám vieme v niektorých nepríjemných prípadoch ušetriť nemalé peniaze, keď k rizikám pristupujeme preventívne.  4. Zabudnite na pôžičky Riešiť aktuálnu situáciu výpadku príjmu nevýhodnými pôžičkami alebo nebodaj spotrebným úverom, by bolo v tejto neistej dobe nanajvýš nezodpovedné. Tieto produkty sú zvyčajne zaťažené vysokým poplatkom, alebo cenou, ktorú za túto pôžičku zaplatíte. Je potrebné si dať pozor na výšku úrokovej sadzby prípadne celkové náklady zhodnotené v RPMN (ročná percentuálna miera nákladov). Ak nie ste nútený si pôžičku brať, tak ju naozaj neodporúčame.  5. Požiadajte o daňové prázdniny, získate čas Ak vám situácia neumožňuje zaplatiť daň z príjmov, odporúčame vám požiadať o odpustenie zmeškanej lehoty podania alebo zaplatenia dane, prípadne oboch lehôt, najneskôr však do 30 dní, keď vám pominú dôvody. Podľa Finančnej správy tak nemusíte robiť vopred. Správca dane bude na tieto žiadosti prihliadať a vychádzať v ústrety všetkým žiadostiam súvisiacim s aktuálnou situáciou. Odpovede na otázky v daňovej oblasti, ako aj prehľad toho, čo všetko viete odložiť, nájdete bližšie na https://www.financnasprava.sk/sk/infoservis/koronavirus-opatrenia. 6. Investície podržte Ak ste investovali peniaze do investičných produktov či podielových fondov, ktorým momentálne klesá hodnota, nepanikárte. Oplatí sa vyčkať, kým sa situácia na trhu neuzdraví. Poklesy sú bežnou praxou, rozhodne nevyberajte akcie a nepredávajte ich, pretože by ste na tom rapídne stratili. Trh jednoducho potrebuje čas na zotavenie.  7. Majte svoje zmluvy pod kontrolou Dobrý začiatok je mať všetky zmluvy uložené na jednom mieste. Universal vám ponúka uloženie všetkých vašich zmlúv do modernej mobilnej aplikácie iŠanón 2.0, ktorá je úplne zadarmo. Ak iŠanón ešte nemáte neváhajte si ho stiahnuť tu.   Sme tu pre vás aj v týchto ťažkých časoch. #Kedpotrebujetepomoct." class="wysiwyg-hashtag">#Kedpotrebujetepomoct. Spolu to zvládneme. O týždeň sa pozrieme na tému HYPO-priestor a jeho staronové riešenia....

 čítaj viac
POMOC V PANDÉMII

Keď potrebujete pomôcť v pandémii
Stratil som 50 % príjmu, prídem o prácu, zrušili mi objednávky, musel som zatvoriť prevádzku... Prečo práve ja? Ako ďalej? Čo budem robiť? Z čoho zaplatím hypotéku? Z čoho nakúpim stravu? To sú asi najčastejšie otázky, ktoré si dnes v dôsledku vládnych opatrení na potlačenie šírenia nebezpečného vírusu COVID-19, kladie čoraz viac a viac Slovákov.  Smutné? Bohužiaľ áno. To je dnešná realita. Každý z nás, vrátane mňa sa s tým bude musieť popasovať. Ostáva nám jediné. Bojovať. Hľadať možnosti, ako byť pre seba a spoločnosť prínosom.  V čase hroziacej ekonomickej krízy, ktorej napomáha externý globálny činiteľ – koronavírus, vládni činitelia, ústredné regulačné orgány, či svetové mocnosti do ekonomického „hodinového strojčeka“ kvapkajú olej. Opravujú poškodené súčiastky, naťahujú pružiny a to všetko s cieľom, aby sa stroj neprestal krútiť. Ideálne, aby nepoľavoval zo svojho tempa. Centrálne banky tlačia nové bankovky a do ekonomík pumpujú novú krv, s cieľom udržať chod bežného života.  Banky sú aj vďaka takýmto stimulom schopné a ochotné ponúkať svojim klientom možnosť „beztrestného“ odkladu splátok. Rozdávajú peniaze s rekordne nízkymi úrokmi (v zásade zadarmo). Iné finančné inštitúcie, alebo aj samotný štátny aparát, prichádzajú so sériou ďalších poľahčujúcich okolností, s cieľom tlmiť dopady stagnujúcej ekonomiky. Príkladom môže byť odložená daňová povinnosť či plánovaná podpora zamestnávateľov pri udržaní aktívnych pracovníkov. V zásade, všetky tieto opatrenia majú jedno hlavné POZITÍVUM a to, že si všetci takto kupujeme čas. Drahocenný čas, ktorého nikdy nie je dosť.   Ale ako sa vraví, šťastie praje pripraveným. A preto aby sme boli pripravení na rôzne ekonomické úskalia, pripravujeme pre vás seriál KEĎ POTREBUJETE POMOCŤ v PANDÉMII.  Pôjde o seriál blogov, s užitočnými a praktickými informáciami, ktoré vám môžu pomôcť vo vašej ekonomickej situácii. Keďže platí „viac hláv, viac rozumu“, chceli by sme vás touto cestou vyzvať k spolupráci. Ak je nejaká téma, ktorá vás v súvislosti s prichádzajúcim ekonomickým útlmom zaujíma, či doslova trápi a neviete si na ňu sami zodpovedať, napíšte nám. Ako komentár do blogu, na email, to je jedno. Radi sa jej chopíme, s odborníkmi zanalyzujeme a pripravíme do ďalšieho dielu. Vopred ďakujeme a tešíme sa na spoluprácu. Spolupráca. Toto slovo ma fascinuje. Je zložené z dvoch extrémne dôležitých slov, a to SPOLU a PRÁCA. Pliagu COVID-19 a ekonomickú krízu zvládneme jedine spolu. Disciplínou, solidaritou, vzájomným pochopením, rešpektom a prácou. Preto akýkoľvek nápad a možno práve váš postreh, reakcia, komentár môže pomôcť mnohým ďalším. Som zástancom myšlienky, že ZDIEĽANIE, môže byť základom spoločného úspechu všetkých. Tak poďme do toho všetci. Zodpovedne Spolu.  V ďalších dieloch pre vás rozpracujeme nasledovné témy:  1. Čo s tým, keď máte príjem nižší o 50 %?  - Kde a ako ušetriť 2. HYPO-priestor a jeho staronové riešenia.  - Odložené splátky, refinanc, optimalizácia  3. Šťastie praje pripraveným alebo má šetrenie vôbec význam?  - Železná rezerva, sporenie včera, dnes a zajtra...  4. Kryje moje životné poistenie COVID-19? - Obrana je základ úspechu. 5. Prečo zostať poistený NONSTOP? - Má to zmysel? 6. Príležitosti na trhu - Kto? Kedy? Prečo? Začo? Kam?  7. Home-Office & Online komunikácia  Ďakujem, že ste to dočítali až sem a prajem Vám predovšetkým veľa zdravia. Nie len toho fyzického, ale aj duševného. Doba je náročná a zachovať si sviežu, zdravú a pokojnú myseľ, môže byť kľúčom k úspechu. Nie nadarmo sa vraví: všetko je v hlave. A keďže tiež platí, v zdravom tele, zdravý duch, končím a idem si zabehať. S rúškom pochopiteľne. Lebo začať treba od seba.   S pozdravom Miroslav Majcin, riaditeľ externého predaja a marketingu...

 čítaj viac
POMOC V PANDÉMII

Hypo-priestor a jeho staronové riešenia
Začiatkom apríla sme sa začali prebúdzať do úplne iného rána. Celoeurópsky priestor paralyzovala pandémia súvisiaca s COVID – 19. Ochromilo to nielen medzinárodný obchod, ale aj naše financie. Mnohí ľudia boli nútení prestať chodiť do práce, niektorým sa výrazne znížil príjem, iní zase o prácu prišli úplne. Celá táto situácia narušila rodinné rozpočty a hospodárenie s financiami. Mnoho otáznikov preto logicky visí nad tými, ktorí splácajú hypotéku. My sme sa rozhodli Vám v druhom diely nášho seriálu „Keď potrebujete pomôcť v pandémii“ priniesť odborný pohľad nášho námestníka pre bankový sektor, Vladimíra Mandzáka.  Odpovede na otázky: „Čo robiť ak ste prišli o prácu, prípadne Vám zamestnávateľ znížil plat na 50 % a vy musíte platiť hypotéku?“ vám zodpovieme v článku nižšie.  V polovici apríla má prísť do platnosti nové nariadenie vlády, na základe ktorého budú môcť klienti bánk za určitých podmienok požiadať o odklad splátok. Môžu o to požiadať fyzické osoby, živnostníci, malé a stredné podniky, ktoré majú do 250 zamestnancov. Klienti bánk budú mať v tejto situácii dve možnosti: 1. Klient má právo požiadať o odklad splátok na dobu až 9 mesiacov. Následne sa mu o tieto mesiace hypotéka predĺži. Klient ale naďalej bude platiť rovnakú sumu za hypotéku. 2. Ak je ale klient starší alebo nemá záujem o predĺženie splátkového kalendára, ako je to v 1. možnosti, splátky sa mu prepočítajú a následne navýšia. Doba trvania hypotéky sa im tým pádom nepredlžuje. Splátka sa napríklad pri 100 000 € úvere navýši o približne 10 €, v závislosti od doby splatnosti.  Počas odkladu splátok klient nemusí platiť úrok ani istinu, musí ale splácať napr. poistenie úveru, ktoré má uzatvorené v rámci úverovej zmluvy. Podmienkou odloženia splátok z dôvodu COVID – 19 je, že žiadateľ nesmie byť v omeškaní so splácaním hypotéky viac ako 30 kalendárnych dní ku dňu doručenia žiadosti. Klienti, ktorí požiadajú o odklad splátok na základe nového nariadenia, nebudú mať negatívny záznam v úverovom registri. Najnovšie do možnosti odkladu splátok vstúpili aj leasingy, kde je lehota odkladu trojmesačná s tým, že klienti budú môcť požiadať o predĺženie odkladu o ďalšie tri mesiace. Je dôležité podotknúť, že aktuálne niektoré banky odklad splátok neposkytujú, radí sa medzi nich napríklad Prima banka, VÚB banka a Tatra banka. Ostatné banky poskytujú odklady za podmienok, ktoré si stanovili a upravili počas COVID-19, avšak takýto odklad splátok bude mať negatívny záznam v úverovom registri. V tomto prípade preto odporúčame, počkať na nariadenie vlády SR. ktoré budú musieť akceptovať všetky banky bez rozdielu. Nezabúdajme na konsolidáciu Ďalšou možnosťou je konsolidácia viacerých úverov do jedného. Zlúčením hypotéky s prípadnými ďalšími finančnými záväzkami (spotrebný úver), môžete dosiahnuť nižšiu úrokovú sadzbu a zároveň ušetríte nemalú sumu na splátkach.  V uvedenom príklade klient spláca spotrebný úver s mesačnou splátkou 155 € a zároveň hypotekárny úver vo výške 267 €. Splátky spolu predstavujú 431 €. Po konsolidácii, s novým hypotekárnym úverom klient zaplatí 268 €. Mesačne je možné ušetriť na splátkach 163 €. V tejto situácií je veľmi dôležité poradiť sa s finančným sprostredkovateľom a prehodnotiť ďalší postup. My Vám s touto situáciou radi pomôžeme. Po kliknutí tu, nájdete zoznam našich pobočiek. Skontaktujte sa s finančným sprostredkovateľom, ktorý Vám odporučí, čo je pre Vás v tejto situácii najvýhodnejšie. Sme tu pre Vás. #kedpotrebujetepomoct" class="wysiwyg-hashtag">#kedpotrebujetepomoct ...

 čítaj viac
Potrebujete pomôcť?
+ 421 903 292 292
sieť pobočiek
kontakt

e-mail: ustredie@universal.sk
Potrebujete pomôcť?: + 421 903 292 292
tel: 02/59206211

Zodpovedná osoba pre potreby GDPR:
Ing. Juraj Lanc
tel: +421 908 865 401
e-mail: zodpovednaosoba@universal.sk

PORTOS LOGIN

WEBMAIL