Koľko investovať na dôchodok?

29. 9. 2021, Blog, investovanie

Spoliehať sa iba na dôchodkový systém je krátkozraké. Ak chcú mať ľudia v penzii aspoň 70 % toho, čo zarábajú dnes v hrubom, mali by investovať. Tridsiatnik aspoň sto eur.

Sto eur mesačne. Toľko by mal investovať priemerne zarábajúci tridsiatnik (na úrovni 1100 eur v hrubom mesačne) až do svojej šesťdesiat päťky, aby si zabezpečil rentu na úrovni 70 % svojho brutto platu. „Takto by sa zabezpečil od nástupu do dôchodku až do 90. roka života, teda na 25 rokov,“ vysvetľuje Marek Sokol, garant pre sporenie a úvery UNIVERSAL maklérsky dom. Ide o jednu z najväčších nezávislých maklérskych spoločností na Slovensku. 

Prečo je to dôležité?

Dôchodková reforma, vďaka ktorej by sa mohli budúci dôchodcovia spoľahnúť na to, že budú mať v penzii vyššie dôchodky, stále nie je schválená. O zastrešení ústavným zákonom sa už prestalo hovoriť. Zdĺhavé riešenie tejto otázky ukazuje, že dostatočnú náhradu mzdy aspoň vo výške 70 % sa nemusí podariť dosiahnuť ani kombináciou štátneho a súkromného piliera. Aj preto odborník odporúča využiť popri II. pilieri aj investovanie.

V súčasnosti sú veľmi populárne ETF podielové fondy. „A to vďaka ich bezkonkurenčným výhodám, akými sú nižšie poplatky, vyššia výkonnosť a tiež daňové oslobodenie výnosu po jednom roku investovania. Vyššia výkonnosť týchto fondov spočíva práve v tom, že nie sú riadené žiadnym portfólio manažérom, a zároveň sú obchodované na burze,“ konštatuje Marek Sokol.

Suma investície by sa mala odvíjať od veku a cieľov investora. S investovaním ľudia môžu začať naozaj kedykoľvek, no práve mladí majú podľa neho jedinečnú výhodu oproti starším, nakoľko majú viac času. Už spomínaný tridsiatnik, ktorý každý mesiac investuje sto eur do akciových podielových fondov, môže po 35 rokoch získať 142-tisíc eur.

Výpočty rátajú s približne 8%  výnosom ročne, pričom výsledok je už očistený o infláciu vo výške cca 2 % ročne.  „Výsledná suma však môže byť ešte vyššia, avšak dôležitejšie preňho je to, čo si o 35 rokov bude môcť reálne kúpiť. Nezabúdajme tiež na to, že popredné podielové fondy, ako napríklad MSCI World, či S&P500, dosahujú výnosy vyše 12 %, respektíve 15 % ročne za posledných 10 rokov,“ dodáva Marek Sokol.

Čím skôr, tým lepšie

Čím skôr začne človek takýmto spôsobom šetriť, tým na tom bude vo finiši lepšie. Napríklad štyridsiatnik, ktorý má do dôchodku o desať rokov menej, by pri rovnakej investovanej sume dosiahol len polovičný úspech, teda 70-tisíc eur, päťdesiatnik by mal nasporených 30-tisíc eur a šesťdesiatnik len 6 500 eur.

Aj tu krásne vidieť, akú obrovskú výhodu majú mladí ľudia. Samozrejme, starší investori môžu dosiahnuť rovnakú výslednú sumu, no potrebujú na to výraznejšie zvýšiť mesačný vklad,“ poukazuje odborník. Ich výhodou je, že si môžu dovoliť investovať vyššie sumy. A to aj z dôvodu, že už majú zvyčajne vytvorenú finančnú rezervu na nevyhnutné výdavky.

Pokiaľ by však človek okrem finančnej rezervy mal voľné prostriedky vo vyšších sumách, Marek Sokol odporúča jednorazovú investíciu. „Takto by sa totižto začala zhodnocovať celá čiastka okamžite,“ dodáva odborný garant pre sporenie a úvery. 

V prípade ak potrebujete poradiť, ochotne Vám naši finanční sprostredkovatelia vyhovejú na akejkoľvek pobočke po celom Slovensku. 

Ak vás článok zaujal a chcete sa poradiť, neváhajte nás kontaktovať prostredníctvom doleuvedeného formulára

okres
ĎAKUJEME VAŠA SPRÁVA BOLA ODOSLANÁ...
PRI ODOSIELANÍ SPRÁVY DOŠLO K CHYBE...
INVESTOVANIE

2. časť - Chcete byť na dôchodku chudobní?
Riziko tretieho piliera dôchodkového systému SR - doplnkové dôchodkové účty Tretí pilier – doplnkový je založený na dobrovoľnej báze a myslím, že dva – alebo tri roky si mohol sporiteľ znížiť daňový základ o 12 000 Sk (dnes cca 400 Eur), ak tieto peniaze použil na dôchodkové sporenie prostredníctvom životného poistenia, sporenia prostredníctvom otvorených podielových fondov alebo doplnkového dôchodkového sporenia (DDS). Potom prišiel „zásah“ politikov a zníženie daňového základu obmedzili len na sporenie prostredníctvom DDS. Potreba doplnkového zabezpečenia dôchodku vyplývala z nešťastného prerozdelenia dôchodkov, ktoré sú najmä solidárne a už pomenej zásluhové. Korunu tomu nasadili politici, keď v roku 2015 zaviedli pojem „minimálny dôchodok“. Ten bol určený ako 33% nominálnej priemernej mzdy, konkrétne vtedy 334,3 Eur. Minimálne toľko dostane občan, ktorý bol v živote viac nezamestnaný ako zamestnaný, alebo občan ktorý ako živnostník „optimalizoval“ svoje príjmy a teda aj odvody. Dnes sú minimálne odvody do starobného poistenia živnostníka napríklad 91,17 Eur. Ak ale máte priemernú mzdu, (teraz 1 086, Eur) a teda platíte priemerné odvody (195,48 Eur do starobného poistenia Vy + zamestnávateľ za Vás), môžete teoreticky očakávať aj priemerný dôchodok. Ten je dnes 484,94 Eur. Čiže teoreticky za 91 Eur si zaslúžite dôchodok 334 Eur a za 195 Eur dôchodok 484 Eur. Klasik by povedal “ No,nekúp to!? “ Alebo ešte inak – sporte si aj v dobrovoľnom doplnkovom dôchodkovom systéme, pretože napriek tomu, že zarábate viac ako priemer, nebude Váš dôchodok o moc vyšší ako u nízkopríjmových skupín obyvateľstva. Riziko tretieho piliera, podobne ako druhého je politické – menia sa pravidlá za pochodu, aj keď menej ako v druhom pilieri. Tiež sú tu riziká trhové a riziká neefektívnej správy. Za mňa – ako človeka, ktorý sa trochu orientuje v oblasti investovania aj nie veľmi transparentné údaje o dôchodkových fondoch. Čo bude ďalej? V Európskom parlamente si povšimli, že niektoré členské štáty už reformovali svoje dôchodkové systémy, ale že je v tom často viac politiky ako prospechu pre občanov. Preto bola prijatá direktíva „NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2019/1238“ o celoeurópskom osobnom dôchodkovom produkte PEPP (Pan-European Personal Pension Product). Naša národná banka si už splnila domácu úlohu a na tejto linke (TU) začala dopĺňať informácie o tomto produkte.  Teší ma táto iniciatíva, ale „moje roky bežia“. Ja starnem a dôchodok sa blíži. Toto pomôže dnešným mladým ľuďom, ale čo „my“ , dnešný 40 +? Jeden príklad Pre zaujímavosť som porovnal jeden dôchodkový fond II. piliera, jeden III piliera a jeden otvorený podielový fond. „Pilierové fondy“ sú označené jeden ako rastový, druhý ako dynamický, pritom jeden investuje len 60% a druhý len 50% do akcií – čo je pre dlhodobých sporiteľov - zvlášť pri súčasných úrokových sadbách primálo. Otvorený podielový fond som zvolil skrátka akciový podielový fond, ktorý investuje globálne.  Prečo som si dovolil takú nekorektnosť porovnať balancované fondy s fondom akciovým? Jednoducho preto, že správcovia nepriamo „klamú“ už ich označením. Ak sa v komunite ľudí na kapitálovom trhu označí niečo ako dynamické alebo rastové, má to byť niečo nespochybniteľne 100% akciové. Dôchodkový fond II. Piliera má veľmi nízke náklady na správu (0,3 %), fond III. piliera má náklady (1,2% odmena manažérovi + 10% z výnosu odmena za výnos + náklady na správu, ktoré sa mi nepodarilo zistiť) a otvorený podielový fond má celkové náklady (1,89 %). Ako vidno na grafe, vplývajú na fondy rovnaké udalosti, ale pilierové fondy značne svojim výkonom zaostávajú. Otvorený podielový fond dosiahol výnos pre klienta po odrátaní priebežných nákladov 8,12%, druhopilierový fond 4,81% a fond z tretieho piliera dokonca len 4,2%. Ani si neviete predstaviť, ako Vám takýto rozdiel „zdevastuje“ Váš dôchodok, ak takto neefektívne bude sporiť 20 či 30 rokov! Prečo to všetko... Nečakajte na daňové úľavy, sporte si individuálne cez otvorené podielové fondy. Nečakajme na politikov, na štát, na daňové úľavy - roky bežia. Žiadna daňová úľava Vám nenahradí straty spôsobené neefektívnou správou fondu či politickými reguláciami. Sporme si individuálne, transparentne a rozumne, sporme si cez otvorené podielové fondy. Dnes máme na Slovensku okolo 2 000 otvorených podielových fondov (opf). Neefektívnej správe sa môžete vyhnúť poľahky, pretože opf sú veľmi transparentné. Trhové riziko eliminuje čas a správne nastavenie portfólia. S tým všetkým Vám vie poradiť investičný poradca. Nie jeden krát som počul výrok „Ja sa tomu nerozumiem a ani ma to nezaujíma“. Popravde mne to znie ako keby niekto povedal „Ja neviem čítať, ale ani to nepotrebujem.“ Venujeme mnoho času vzdelávaniu, aby sme mohli pracovať a zarobiť peniaze, keď budeme dospelí. Prosím, venujte čas trochu aj svojmu finančnému vzdelávaniu, pretože o tie peniaze potom môžete poľahky prísť a v starobe skončiť chudobný. Štát, politici, ani „samo sa to“ Vám naozaj nepomôžu.  Autor článku: Ondrej Faith, Investičný analytik ...

 čítaj viac
INVESTOVANIE

Ako si zvýšiť dôchodok o 500 eur
Možno ste sa už zamýšľali nad tým, aké by to bolo mať dôchodok o 500 € vyšší, ako nám ponúka samotný štát. Niekomu sa môžu zdať nasledovné slová ako nereálne, avšak určite nie pre toho, kto sa rozhodne včas a správne investovať svoje peniaze. My sme sa rozhodli priniesť vám pár tipov a možností, aby ste mohli mať slušný a dôstojný dôchodok. Našim odporúčaním pre dlhodobé investovanie sú jednoznačne ETF (exchange traded fund) indexové podielové fondy. Ide o fondy, ktoré sú obchodované na burze a v súčasnosti sú veľmi obľúbené práve vďaka nižším poplatkom a ich nezdaniteľnému výnosu, pokiaľ ich má klient v držbe viac ako jeden rok. Aby sme však vedeli takto stanovenú investíciu odporučiť, je nevyhnutné, aby sme poznali cieľ klienta a tiež dobu, pre ktorú sa rozhodne investovať. V súčasnosti je najčastejším cieľom klientov práve zabezpečenie sa do „dôchodku“.  Pokiaľ má klient za cieľ dostávať napríklad 500 € mesačný dôchodok, resp. rentu po dobu 25 rokov, potreboval by na to 100 000 €. Na prvý pohľad to môže vyzerať ako nedosiahnuteľná suma. Ak by ale klient mal na dosiahnutie takéhoto cieľa povedzme 30 rokov, stačilo by mu mesačne investovať iba 100 €, čo je už oveľa príjemnejšie. V prípade, že by sa klient rozhodol pre sporenie po dobu 20 rokov, tak by pre dosiahnutie rovnakého cieľa musel investovať mesačne 220 €. Pre 10-ročný horizont by potrebná mesačná investícia bola dokonca až 610 €. Z uvedeného príkladu je potrebné si uvedomiť, že už nikdy nebude lepší čas na začiatok investície, ako dnes. Následne sa ale naskytá otázka: „Do akých podielových fondov investovať?“ To závisí vo významnej miere práve od investičného obdobia klienta. Napríklad pri 20 - 30 ročných klientoch predpokladáme, že by mohli investovať aj 30 až 40 rokov, a preto by sme jednoznačne volili investíciu do akciových podielových fondov, ako napríklad iShares Core S&P 500 UCITS ETF alebo iShares Core MSCI World UCITS ETF. S&P 500 je akciový podielový fond zložený z 500 najväčších spoločností v USA, akými sú napríklad Apple, Microsoft, Tesla, Amazon či Facebook, čo predstavuje obrovskú stabilitu.                     Index MSCI World je globálny akciový fond, ktorý reprezentuje kapitálovú výkonnosť veľkých a stredne veľkých spoločností pôsobiacich na rozvinutých trhoch z celkovo až 23 krajín sveta.  Pri klientoch vo vekovej kategórii 40 – 50 rokov navrhujeme kombináciu akciových s dlhopisovými podielovými fondami napr.: iShares Euro Government Bond 3-7yr UCITS ETF, nakoľko pri krátkom investičnom období je čisto akciové portfólio rizikovejšou voľbou, avšak nie vylúčenou. Klienti, ktorí sú vo vekovej kategórii cez 50 rokov s cieľom odkladať voľné peňažné prostriedky na menej rokov odporúčame predchádzajúce portfólio doplniť (cca 30 % z portfólia) o termínovaný vklad do banky. Napríklad v Privat Banke máme zazmluvnený termínovaný vklad Profit konto s výnosom od 0,8 - 1,2 % p.a. v závislosti od dĺžky viazanosti. Takéto, ale aj akékoľvek iné modelácie môžeme jednoducho nastaviť pomocou sporiacej kalkulačky cez náš obchodný portál alebo môžeme použiť tiež komplexnú kalkulačku zabezpečenia klienta, ktorá je vynikajúcim nástrojom aj na prípadné prepojenie so životným poistením či refinancovaním úveru. S ktoroukoľvek alternatívou vám ochotne poradia naši finanční sprostredkovatelia, ktorých nájdete na pobočkách po celom Slovensku. Autori článku: Marek Sokol, Junior garant pre sporenie a úvery Vladimír Mandzák, Odborný garant pre bankový sektor a kapitálový trh...

 čítaj viac
INVESTOVANIE

Aký je rozdiel medzi prvým a druhým dôchodkovým pilierom?
Keďže mnoho ľudí v dnešnej dobe nemá dostatočné znalosti o dôchodkových pilieroch, my vám prinášame vysvetlenie a rozdiely medzi 1. a 2. pilierom. Pretože dobrým rozhodnutím a dostatočnými vedomosťami si viete zabezpečiť peknú budúcnosť na dôchodku.  Prvý pilier je vysoko solidárna a málo zásluhová forma štátneho dôchodkového zabezpečenia. Prvý pilier dôchodkového zabezpečenia na Slovensku predstavuje Sociálna poisťovňa. Do nej smerujú naše odvody na sociálne zabezpečenie. Prvý pilier sa nazýva aj „priebežný“. Peniaze vybraté Sociálnou poisťovňou z odvodov ekonomicky aktívnych ľudí sa priebežne, teda v tom istom roku, vyplácajú dôchodcom vo forme dôchodkov. V prvom pilieri si teda nesporíme! Je to poistenie. Prvý pilier je do určitej miery zásluhový. Čím viac rokov pracujeme a čím viac zarábame, teda čím viac a čím dlhšie platíme odvody, o to väčší náš starobný dôchodok bude. Zároveň je prvý pilier „solidárny“. Pravidlá výpočtu dôchodku z prvého piliera sú také, že tí, ktorí počas života zarobili viac, dotujú dôchodky tým, ktorí zarobili a na odvodoch odviedli menej. Druhý pilier predstavujú Dôchodkové Správcovské Spoločnosti (DSS) a nimi riadené dôchodkové fondy. Časť odvodov môžeme presmerovať zo Sociálnej poisťovne do dôchodkového fondu II. piliera. Peniaze vo fonde II. piliera správcovská spoločnosť investuje - nakúpi za ne akcie, dlhopisy, iné fondy, prípadne ďalšie investovateľné aktíva. Teoreticky by nám z dlhodobého hľadiska malo investovanie priniesť aj výnosy. Podstatné, čo treba vedieť o druhom pilieri je, že sú to naše peniaze na našom účte. Náš dôchodok je plne zásluhový, teda čím viacej investujeme, tým viac na dôchodku získame. Zo 48,6 % odvodov, ktoré z hrubej mzdy odvádzajú zamestnanec a zamestnávateľ do Sociálnej poisťovne smeruje 18 % z hrubej mzdy na starobné poistenie. Pokiaľ nie ste v II. pilieri, celých 18 % zostáva v Sociálnej poisťovni, ktorá z nich vypláca dôchodky dnešným dôchodcom. Pokiaľ ste v II. pilieri, Sociálnej poisťovni v roku 2021 z 18 % zostane 12,75 % z vašej hrubej mzdy (vymeriavacieho základu ak ste SZČO) a vám ide v druhom pilieri 5,25 % do vami zvoleného fondu v II. pilieri.  Čiže, ak v rámci II. piliera presuniete menej peňazí štátu a presmerujete ich na váš osobný dôchodkový účet, sporíte sami pre seba. Verím, že táto informácia Vám dokáže výrazne pomôcť v budúcnosti. V prípade ak potrebujete poradiť, veľmi radi vám pomôže na ktorejkoľvek pobočke Universalu. Zoznam pobočiek po celom Slovensku nájdete tu. Dôkazom našej skvele odvedenej práce je viac ako 200 tisíc spokojných klientov, ktorým pomáhame už 20 rokov.  Autor článku: Petr Berka, Odborný garant pre SDS, DDS a digitálne služby štátu...

 čítaj viac
sieť pobočiek
kontakt

e-mail: ustredie@universal.sk
Potrebujete pomôcť?: + 421 903 292 292
tel: 02/59206211

Zodpovedná osoba pre potreby GDPR:
Ing. Juraj Lanc
tel: +421 908 865 401
e-mail: zodpovednaosoba@universal.sk

PORTOS LOGIN

WEBMAIL