Ako si užiť bezproblémovú dovolenku s adrenalínovými zážitkami

26. 6. 2019, Blog, poistenie osôb

Ak ste si na svoj zaslúžený oddych vybrali dovolenkovú destináciu, ktorá je všeobecne označovaná ako riziková krajina, prípadne plánujete počas dovolenky relaxáciu formou adrenalínových športov a nemáte vhodné pripoistenie, poisťovňa vám v prípade poistnej udalosti nemusí vždy preplatiť náklady. Nápomocná v rámci výberu toho správneho cestovného poistenia vám bude naša mobilná aplikácia iŠanón 2.0.

Prostredníctvom iŠanónu 2.0 si môžete na pár klikov uzavrieť cestovné poistenie potrebné na každej dovolenke. PRE KAŽDÝ PRÍPAD majte aplikáciu, ktorá vám zjednoduší život stále so sebou.

Ak ešte nemáte svoj iŠanón 2.0 v mobile, stiahnite si ho tu. 

Prístup poisťovní k rizikovým športom je rozdielny v tom, že niektoré majú v rámci poistenia rizikových športov zahrnuté úplne všetky, no niektoré ich majú špecificky kategorizované a dokonca tie najrizikovejšie aj nepoistiteľné. V nasledujúcom článku vám prinášame niekoľko konkrétnych prípadov, kedy takéto pripoistenie odporúčame.

PADÁK - parašutizmus, paragliding, či padák ťahaný člnom.

POTÁPANIE - poisťovne ho umožňujú za vopred stanovených podmienok, prípadne za príplatok vo
vyššej rizikovej skupine.

RAFTING - splavovanie ale aj iné extrémne aktivity ako kaňoning či jaskyniarstvo sú tiež činnosti, pri ktorých si s bežným poistením nevystačíte.

VYHLIADKOVÉ LETY - nezáleží na tom či lietadlom, helikoptérou, balónom. Väčšina poisťovní
v základe kryje len bežné dopravné lety.

MOTORISTICKÝ ŠPORT - ak sa vám niečo stane pri jazde na okruhu alebo rallye. Nezáleží či pri pretekoch, cvičnej jazde alebo tréningu. Táto výluka sa tiež týka aj športových motorových člnov a lodí.

HOROLEZECTVO - v horách si dávajte pozor aj na vyznačených turistických chodníkoch. Akonáhle sa vám niečo stane či už na chodníku alebo mimo neho, väčšinou je nutný zásah Horskej služby. Preto odporúčame mať pripoistené nielen tieto rizikové športy, ale v zahraničí aj zásah Horskej služby. 

BUNJEE JUMPING - aj iné extrémne aktivity, ktoré ľudia robia v lunaparkoch na dovolenke.

ALKOHOL - akákoľvek nehoda pod vplyvom alkoholu bude mať vo všetkých poisťovniach za následok krátenie alebo úplné odmietnutie plnenia.

• Rizikové destinácie, kde prebiehajú vojnové udalosti, občianske nepokoje či dokonca hrozí TERORIZMUS, vo výlukách nenájdete. Poisťovne sa pri posudzovaní škôd vzniknutých na takýchto rizikových miestach riadia vždy aktuálnym odporúčaním Ministerstva zahraničných vecí SR. Pokiaľ bolo takéto odporúčanie vydané, poisťovňa v prípade škody nemusí plniť. Avšak ak sa klient stane obeťou teroristického útoku na území, ktoré v čase útoku nebolo považované za rizikové, poisťovňa všetky nároky klienta preplatí.

Podmienky poistenia neplatia všade rovnako a bývajú rôzne. Radi vám pomôžeme nájsť také, ktoré je pre vás najoptimálnejšie.

Ak vás tento článok zaujal, neváhajte nás kontaktovať.

okres
ĎAKUJEME VAŠA SPRÁVA BOLA ODOSLANÁ...
PRI ODOSIELANÍ SPRÁVY DOŠLO K CHYBE...
POISTENIE OSÔB

Čas na zmenu zdravotnej poisťovne sa kráti
O zmenu zdravotnej poisťovne je možné požiadať každý rok. V minulom roku sa tak rozhodlo skoro 175 000 poistencov. Zdravotné poisťovne sa snažia prilákať klientov viacerými benefitmi, pomocou ktorých je možné ušetriť stovky EUR. Pri výbere vhodnej zdravotnej poisťovne je dobré zamyslieť sa nad svojim zdravotným stavom a životným štýlom. Vybrať si tak môžete takú poisťovňu, ktorej benefity Vám najviac vyhovujú. Na Slovensku pôsobia dve súkromné zdravotné poisťovne – Dôvera a Union – a štátna, zdravotná poisťovňa Všeobecná zdravotná poisťovňa. V oboch súkromných poisťovniach získava klient sériu benefitov. Prinášame vám prehľad niektorých z nich. Ako zmeniť zdravotnú poisťovňu? V prípade záujmu zmeniť vašu zdravotnú poisťovňu môžete tak urobiť do 30. 9. 2021. Po podaní prihlášky do zdravotnej poisťovne sa poistencom vami vybranej poisťovne stanete od 1. 1. 2022. Nezabúdajte, že vašou jedinou povinnosťou je nahlásiť zmenu zdravotnej poisťovne vášmu zamestnávateľovi do 8. 1. 2022.  Ak zvažujete alebo ste sa rozhodli zmeniť svoju zdravotnú poisťovňu neváhajte nás kontaktovať cez dole uvedený formulár alebo navštívte jednu z našich pobočiek, kde vám ochotne poskytneme všetky potrebné informácie a jednoducho vás prevedieme celým procesom. Je na vás, či sa rozhodnete zlepšiť a skvalitniť vašu zdravotnú starostlivosť.  Autor článku: Ivan Huspenina, Odborný garant pre životné poistenie ...

 čítaj viac
POISTENIE OSÔB

Spôsobilo vaše dieťa škole ujmu na majetku? Platiť budete vy
Ak máte školopovinné dieťa, vždy hrozí, že v rámci nejakého „huncútstva“ spôsobí škodu na majetku, či už ide o rozbité okno, zlomenú stolička alebo poškodené dvere. Čo v takomto prípade? Majú školy nejaké poistenie, ktoré sa vzťahujú na škody spôsobné deťmi?  Pokiaľ je dieťaťom spôsobená škoda na majetku školy a škola má takéto riziko poistené (napr. rozbitie skla, či úmyselné poškodenie hnuteľných vecí alebo budovy) vo svojej poistnej zmluve, ktorá kryje majetok školy, môže si takúto škodu uplatniť u svojej poisťovne.  Čo sa však deje ďalej, ak je v takomto prípade vinník známy - vaše dieťa? Poisťovňa bude následne požadovať náhradu škody od neho. Dieťa je však neplnoleté, náhradu škody teda logicky bude požadovať od vás ako zákonného zástupcu.  Každý poškodený, teda aj škola, má totiž pri takejto škode právo vymáhať náhradu škody od škodcu bez ohľadu na to, či ide o dieťa alebo dospelého.  Aj proti takejto situácii sa však dá poistiť. Aké poistenie vás teda v takomto prípade chráni? Pre rodičov školopovinných detí je vhodné mať uzatvorené poistenie domácnosti vrátane poistenia zodpovednosti za škody spôsobené osobami žijúcimi v spoločnej domácnosti. Práve toto poistenie kryje škody, ktoré spôsobí vaše dieťa v škole a je ním možné vykryť aj už spomínaný postih z poisťovne, pokiaľ táto nahradí škodu z poistky poškodeného.  Poistenie zodpovednosti za škodu Poistenie zodpovednosti za škodu v rámci poistenia domácnosti vás ochráni nielen pri škode spôsobenej dieťaťom v škole. Azda najtypickejší príklad je vytopenie susedov. V takomto prípade si toto poistenie nebudete vedieť vynachváliť. Škody pri vytopení môžu byť nemalé a toto poistenie sa teda vzťahuje aj na škody spôsobené poisteným, alebo osobami žijúcimi s poisteným v spoločnej domácnosti, ktoré svojim konaním spôsobia ujmu na zdraví alebo majetku tretej osobe. Majte na pamäti, že poistenie nehnuteľnosti a poistenie domácnosti nie je tá istá vec a dôležitý je aj fakt, či je vaša zmluva aktuálna a zodpovedá súčasnej hodnote vášho majetku. Zle nastavená alebo neaktuálna poistná suma je jednou z najčastejších a najväčších chýb zmlúv.  V prípade, že si nie ste istí aktuálnosťou a správnosťou svojej zmluvy, kontaktujte nás a bezplatne vám spravíme revíziu zmluvy. A ak neviete, aké poistenie zodpovednosti za škodu je pre vás to pravé, pomôžeme vám aj s tým. Vyberte si pobočku, ktorá je k vám najbližšie www.universal.sk/pobocky ...

 čítaj viac
POISTENIE OSÔB

Čo potrebujete vedieť o krytí Covid-19 vo vašom cestovnom poistení
Od 31. 5. 2021 vstúpil do platnosti Cestovateľský semafor, v ktorom na základe farebného rozlíšenia rizikovosti vidíme, ktoré krajiny sú z hľadiska nákazy koronavírusom považované za bezpečné (zelené), a ktoré naopak za rizikové (červené, čierne). Rozdelenie krajín podľa cestovateľského semaforu je dostupné na stránke: https://korona.gov.sk/cestovatelsky-semafor/ V zelených krajinách je cestovné poistenie väčšiny poisťovní platné v plnom rozsahu, vrátane krytia prípadnej nákazy koronavírusom.  Krajiny označené červenou alebo čiernou farbou, majú väčšinou z cestovného poistenia vylúčené krytie poistných udalostí súvisiacich s koronavírusom, či už ide o samotné ochorenie alebo iné komplikácie spojené napríklad s karanténou, výlukou dopravy alebo uzavretím krajiny a pod. V niektorých poisťovniach je však možné krytie týchto rizík pripoistiť. Máme tu však aj poisťovne, ktorých poistenie liečebných nákladov kryje náklady na ambulantné ošetrenie, lieky, prípadnú hospitalizáciu alebo repatriáciu, či náklady spojené s karanténou súvisiacou s nákazou COVID-19 bez ohľadu na farebné označenie krajiny na cestovateľskom semafore. Poistná ochrana môže byť z cestovného poistenia poskytnutá v plnom rozsahu aj v prípade, keď je cieľová krajina vášho pobytu zaradená do červenej alebo čiernej zóny až po vašom príjazde na dovolenku.  Pokiaľ pritom (aj zdravý) uviaznete v miestnej karanténe a nemáte možnosť vrátiť sa predtým späť do SR, môže vám poisťovňa predĺžiť platnosť cestovného poistenia počas doby karantény v plnom rozsahu a bezplatne.  V prípade komplikácií odporúčame vždy kontaktovať asistenčnú službu a riadiť sa jej pokynmi. Storno už uhradeného zájazdu v súvislosti s Covid-19 V prípade ak vám bude potvrdená diagnóza Covid-19 (máte pozitívny výsledok PCR testu) pred cestou do zahraničia, môže za vás poisťovňa uhradiť storno poplatky za nenastúpenie na už uhradenú dovolenku. Nemusí tak však urobiť v situáciách, kedy budete umiestnený do preventívnej domácej karantény bez toho, aby vám bolo ochorenie potvrdené.  Poistenie storna sa tiež nevzťahuje na poistné udalosti, ktoré nastali v dôsledku úradných nariadení (napríklad uzatvorenie hraníc) alebo z dôvodu obavy z nákazy koronavírusom v zahraničí. V prípade dávnejšie dojednaného celoročného poistenia si zistite, či máte vo vašom poistení kryté všetko to, čo kryté mať potrebujete. Štandardne totiž platí, že poistné krytie je vždy v rozsahu, aký bol dojednaný v poistných podmienkach pri vzniku poistenia. To najdôležitejšie na záver: Ak aj vycestujete do krajiny, ktorá je v cestovateľskom semafore označená červenou alebo čiernou farbou a utrpíte úraz alebo vás postihne iné ochorenie ako Covid-19 (napr. zlomenina končatiny alebo urgentná operácia slepého čreva), cestovné poistenie vám toto riziko kryje, takže vaša poisťovňa za vás všetky liečebné náklady uhradí až do výšky limitu plnenia. V prípade ak potrebujete poradiť s cestovným poistením, veľmi radi vám pomôžeme na pobočkách po celom Slovensku. Cestovné poistenie si viete zriadiť aj online prostredníctvom našej aplikácie iŠanón 2.0 . Autor článku: Pavol Michalec, Odborný garant pre neživotné poistenie...

 čítaj viac
sieť pobočiek
kontakt

e-mail: ustredie@universal.sk
Potrebujete pomôcť?: + 421 903 292 292
tel: 02/59206211

Zodpovedná osoba pre potreby GDPR:
Ing. Juraj Lanc
tel: +421 908 865 401
e-mail: zodpovednaosoba@universal.sk

PORTOS LOGIN

WEBMAIL