Ako finančne zabezpečiť budúcnosť dieťaťa?

25. 8. 2021, Blog, investovanie

Tou najlepšou investíciou do budúcnosti našich detí je bezpochyby ich vzdelanie. No štúdium na štátnej, súkromnej, či dokonca zahraničnej škole vôbec nie je lacná záležitosť. Ročne sa takéto náklady môžu vyšplhať na stovky alebo až tisícky EUR. Väčšine z nás pri týchto výpočtoch napadne otázka : „Odkiaľ zoženiem toľko peňazí?“ Aby vaše deti nemali v budúcnosti problém, je rozumné im začať sporiť na ľahší štart už dnes. 

Azda každý rodič chce svojmu dieťaťu pomôcť s financovaním štúdia, či osamostatnením sa, a to najviac ako sa len dá. Napríklad na území Slovenskej republiky máme síce dennú formu vysokoškolského štúdia k dispozícii zadarmo, avšak netreba zabúdať na ďalšie výdavky spojené so štúdiom, ako napríklad ubytovanie, učebné materiály, cestovné, a tiež výdavky na stravovanie. To predstavuje mesačne sumu približne 300 EUR – ročne 3 600 EUR – a teda za 5-ročné štúdium až 18 000 EUR. Nehovoriac o tom, že externá forma štúdia alebo súkromné vysoké školy sú navyše spoplatnené ročným školným, ktoré je stanovené individuálne každou školou. 

Priemerne to v našich podmienkach vychádza na 800 EUR za semester, čiže 1 600 EUR na rok, a teda dokopy ďalších 8 000 EUR za celých 5 rokov štúdia. Maximálne ročné školné pre akademický rok 2020/2021 bolo štátom stanovené až na 2 400 EUR pre bakalárske študijné programy a 3 600 EUR pre magisterské, resp. inžinierske študijné programy. Sumy sa samozrejme líšia od náročnosti jednotlivých študijných programov, avšak ministerstvo školstva plánuje v návrhu na ďalšie akademické ročníky maximálnu výšku školného výrazne navyšovať. Pokiaľ by sa dieťa rozhodlo pre štúdium na zahraničnej vysokej škole, ročné náklady sa vyšplhajú pokojne až na desiatky tisíc EUR.

Najjednoduchšou možnosťou, ako dosiahnuť takúto sumu peňazí, je začať so sporením ideálne hneď pri narodení dieťaťa. Je to perfektná príležitosť, ktorá vám môže pomôcť nielen s financovaním vysokoškolského štúdia vášho dieťaťa. Stačí odkladať pravidelne aj nižšiu sumu tak, aby to výraznejšie nenarušilo rodinný rozpočet, no výsledky v konečnom dôsledku naozaj stoja za to. 

Napríklad na dosiahnutie sumy 20 000 EUR stačí po dobu 18 rokov sporiť iba 50 EUR mesačne. Takáto investícia sa samozrejme môže použiť aj na iný typ cieľa, akým je napríklad kúpa nehnuteľnosti, resp. dofinancovanie hypotekárneho úveru. Dnes máme možnosť uzatvoriť pokojne aj viac sporení súčasne. V takomto prípade by Vaše dieťa potrebovalo 20 % vlastných zdrojov na dofinancovanie nehnuteľnosti, ktorej hodnota je napríklad 150 000 EUR. To znamená, že po vyštudovaní vysokej školy bude potrebovať 30 000 EUR, aby sa mohlo osamostatniť. 

Na takýto cieľ stačí mesačne odkladať iba 43 EUR, nakoľko doba sporenia by sa predĺžila na 25 rokov. Je to fantastická príležitosť, ako uľahčiť Vášmu dieťaťu vstup do „dospelého“ života bez vážnejších problémov. Výpočty samozrejme zahŕňajú aj priemernú ročnú infláciu na úrovni 2-3 %, a rodičia sa preto nemusia báť, že by našetrená suma o niekoľko rokov nebola postačujúca. To znamená, že na konci investície budete mať na účte omnoho vyššiu sumu peňazí, ktorá bude mať hodnotu ako dnešných 20 000 EUR, resp. 30 000 EUR. 

Pokiaľ sa vám vynára otázka, „Kam mám teda investovať svoje peniaze?“ jednoznačne zabudnite na kedysi obľúbené vkladné knižky, či sporiace účty v bankách, kde zhodnotenie je na úrovni 0 %.

Samotná investícia je zameraná na akciové podielové fondy ETF, kde Vás na konci vôbec nemusí trápiť otázka zdaňovania, a to práve vďaka tomu, že výnosy z týchto ETF podielových fondov už po jednom roku nepodliehajú daňovej povinnosti.

My Vám veľmi radi poradíme a ušijeme ponuku na mieru vám a vašej rodine. Neváhajte sa obrátiť na našich finančných sprostredkovateľov, ktorí sídlia na pobočkách po celom Slovensku. Budeme sa na Vás tešiť.

Autor článku: Marek Sokol, Junior garant pre sporenie a úvery

Ak vás článok zaujal a potrebujete poradiť, neváhajte nás kontaktovať

okres
ĎAKUJEME VAŠA SPRÁVA BOLA ODOSLANÁ...
PRI ODOSIELANÍ SPRÁVY DOŠLO K CHYBE...
INVESTOVANIE

Prečo sa oplatí investovať do zlata
V nasledujúcom článku si predstavíme aké sú výhody investovania do zlata. Investovať do tohto drahého kovu je už možné aj cez iŠanón 2.0. Odteraz už nie je problém mať vo svojom mobile skutočné zlato.  1.) Prečo investovať do zlata? Zlato nikdy v histórii ľudstva nesklamalo, trvalo udržiava hodnotu majetku v čase, zatiaľ čo papierové peniaze neustále strácajú svoju hodnotu. 2.) Oplatí sa v dnešnej dobe investovať do zlata? Zvlášť v čase, keď prichádzajú hospodárske krízy, je zlato protiváhou cenným papierom a štandardným finančným produktom. V tejto dobe naopak hodnota zlata stúpa a klientovi zaisťuje, že sa hodnota jeho majetku neznižuje. 3.) Je investovania do zlata bezpečné? Pri investíciách do stavebného sporenia, dôchodkového pripoistenia, akcií a pod. klient v podstate nič nevlastní, iba ak prísľub budúceho plnenia. Zatiaľ čo zlato vlastním fyzicky, mám ho v banke či doma a vytvára mi istotu a bezpečie. 4.) Aká veľká je vhodná investícia?  Kapitál = peniaze x čas a to platí aj pri sporení do zlata. Nie je nutné investovať veľké sumy. Odporúčame pravidelné sporenie v rozmedzí 20 - 160 eur mesačne na obdobie 5 - 15 rokov. V období krízy v Nemecku sa za jednu uncu zlata, čo je cca 120 euro, dala kúpiť nehnuteľnosť. 5.) Aká forma investície je vhodná? Odporúčame pravidelné sporenie, ktoré eliminuje volatilitu* ceny a umožňuje klientovi zarábať aj pri poklese ceny.   Samozrejme spoločnosť Zlatá Rezerva umožňuje aj jednorazové nákupy zlata v akomkoľvek množstve.  *Volatilita = miera kolísania hodnoty aktíva, alebo jeho výnosovej miery....

 čítaj viac
INVESTOVANIE

Aké sú poplatky v DSS?
Dôchodková správcovská spoločnosť si bude účtovať presne 1 % z každého príspevku, ktorý príde na váš osobný dôchodkový účet. Za správu vašich aktív, teda za investovanie vašich peňazí prostredníctvom dôchodkového fondu, vám môže dôchodková správcovská spoločnosť účtovať poplatok maximálne vo výške 0,08 % priemernej mesačnej čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde, po troch rokoch od začatia činnosti dôchodkovej správcovskej spoločnosti však tento poplatok bude môcť predstavovať najviac 0,07 %. DSS vám ho bude strhávať raz mesačne, pričom vám ho bude účtovať aj vtedy, ak napríklad budete nezamestnaný a na svoj osobný dôchodkový účet práve nebudete prispievať. Je to preto, lebo aj v tomto období bude DSS vaše peniaze stále investovať. Tento poplatok môže byť aj nižší a skúsenosti z iných krajín ukazujú, že tieto poplatky by mali v budúcnosti klesať, spolu s tým, ako bude rásť objem peňazí v správe fondov. Okrem týchto poplatkov vám dôchodková správcovská spoločnosť nesmie účtovať žiadne iné poplatky. Dôchodková správcovská spoločnosť môže svoje poplatky kedykoľvek zmeniť (ale len v rámci povolenej maximálnej výšky). O zmene poplatkov vás musí DSS vopred informovať, a to: • V celoslovenských novinách. • Spôsobom, ktorý je napísaný v štatúte dôchodkového fondu. Aktuálnu výšku poplatkov musí mať dôchodková správcovská spoločnosť zverejnenú aj na svojej internetovej stránke, kde si ich môžete kedykoľvek skontrolovať. Aké je aktuálne rozdelenie povinných príspevkov?  Ak si založíte 2. pilier, vaše dôchodkové odvody pôjdu do Sociálnej poisťovne, ktorá presnú časť, konkrétne 5,25 % (na rok 2021) z vášho vymeriavacieho základu, pošle na váš osobný dôchodkový účet. Každý rok sa tento pomer bude meniť v prospech druhého piliera o 0,25 % až kým sa v roku 2024 z celkových 18 % zastabilizuje na pomer 6 % v prospech DSS. Naši skúsení finanční sprostredkovatelia na pobočkách po celom Slovensku vám veľmi radi poradia a prevedú vás celým procesom.  Autor článku: Petr Berka, Odborný garant pre SDS, DDS a digitálne služby štátu...

 čítaj viac
INVESTOVANIE

Šetriť neznamená zhodnocovať
Sporenie je momentálne často spomínanou témou. Médiá sú plné rôznych reklám na sporiace produkty. V televízii sa neustále rozoberá téma dôchodku. Banky tiež prispôsobili svoje portfólio tejto téme a takmer v každej je možné nájsť sporiaci produkt, ktorý je ponúkaný klientom pri každej návšteve pobočky. Prečo je to tak? Môže sa to zdať otravné, ale naozaj ide iba o umelo vytvorenú potrebu a tlak na ľudí? V skutočnosti je už sporenie nutnosťou, ktorú málokto pociťuje. Mladšia generácia si myslí, že má na sporenie stále dostatok času alebo má pocit, že sa dôchodkového veku, kvôli jeho neustálemu posúvaniu, ani nedožije. Radšej si preto mladí doprajú zážitky s priateľmi, cestovanie a spravia si radosť peknými vecami tu a teraz. Staršia generácia sa síce môže spoliehať na štát, no nie nadarmo je téma sporenia tak často spomínaná. Nikto totiž nemá čarovnú guľu, z ktorej by vyčítal budúcnosť. Ak by sa aj situácia nezmenila, treba si uvedomiť, či to, čo človek dostane od štátu, postačí na každodenné výdavky. Dôchodok predsa nie je vo výške mesačného príjmu a keď si už teraz človek nevie odkrojiť z mesačného koláča, ako potom bude fungovať na dôchodku, keď mu mesačný príjem rapídne klesne? Ak si klient vyššie spomínané fakty uvedomuje a rozhodne sa sporiť, prichádza ďalšia otázka: Kam si peniaze ukladať, keď je na trhu veľké množstvo produktov? Je pravda, že možností je veľa a zorientovať sa medzi nimi je ozaj náročné. V tabuľke nižšie je možné vidieť sporenie pri vklade 30 eur mesačne, po dobu 18 rokov. Ak by si klient tieto peniaze odkladal do ponožky alebo na produkt bez zhodnotenia, po 18 rokoch by nadobudol spolu 6480 eur, čo by v prípade, že by nesporil, nemal. Čiže už len to, že si začal odkladať, je správne rozhodnutie. Netreba však zabúdať na infláciu, ktorú si je možné všimnúť pri porovnaní nákupu tej istej veci dnes a pred niekoľkými rokmi. Ceny stúpajú a to, čo si dnes klient kúpi za našetrenú sumu, si s najväčšou pravdepodobnosťou nebude môcť o 18 rokov dovoliť, jednoducho preto, že to bude drahšie. Ak sa klient pozrie na priemernú ročnú infláciu za posledných 10 rokov, ktorá je cca 2,5% a priemernú ročnú infláciu za posledných 20 rokov, ktorá je vo výške cca 4%, logicky mu vyplynie, že táto čiastka nebude o 18 rokov tak zaujímavá, ako je dnes. Práve z tohto dôvodu je dobré sa poobzerať po produktoch, na ktorých si je možné peniaze nielen zhromažďovať, ale aj zhodnocovať. Najčastejšie používané bankové produkty medzi fyzickými osobami sú na Slovensku bežný a termínovaný účet. Po zhodnotení úrokov v týchto produktoch klient zistí, že priemernú infláciu nie je možné týmto spôsobom poraziť. Práve preto je potrebné hľadať produkt s vyšším zhodnotením. Ideálnou možnosťou sú podielové fondy, v ktorých nájdu riešenie aj konzervatívni klienti. Podielové fondy sú pre niektorých ľudí stále nepopulárne a vyvolávajú strach, no častokrát pramení iba z nevedomosti a neskúsenosti. Je prirodzené mať strach z neznámeho, ale ak sa klient pozrie na množstvo majetku, ktoré spravujú jednotlivé správcovské spoločnosti, je jasné, že tieto produkty sú čím ďalej, tým viac atraktívne a svojim zhodnotením ďaleko zaujímavejšie aj pre bežného človeka. Je potrebné si uvedomiť, že práve podielové fondy môžu priniesť zhodnotenie potrebné na prekonanie inflácie. Pri zhodnocovaní peňazí, sporení a prekonávaní inflácie tu nie sú klienti sami. Veľmi radi s otázkami k tejto téme poradia naši sprostredkovatelia , pomôžu nájsť odpovede a vybrať produkt, vďaka ktorému si klienti môžu zabezpečiť svoju budúcnosť. Mgr. Jana Lancošová Odborný garant pre sporenie a investície Universal maklérsky dom a.s. ...

 čítaj viac
sieť pobočiek
kontakt

e-mail: ustredie@universal.sk
Potrebujete pomôcť?: + 421 903 292 292
tel: 02/59206211

Zodpovedná osoba pre potreby GDPR:
Ing. Juraj Lanc
tel: +421 908 865 401
e-mail: zodpovednaosoba@universal.sk

PORTOS LOGIN

WEBMAIL