universal
VŠETKY FINANČNÉ SLUŽBY
PRIAMO VO VAŠOM MOBILE
INVESTOVANIE

Aké sú poplatky v DSS?
Dôchodková správcovská spoločnosť si bude účtovať presne 1 % z každého príspevku, ktorý príde na váš osobný dôchodkový účet. Za správu vašich aktív, teda za investovanie vašich peňazí prostredníctvom dôchodkového fondu, vám môže dôchodková správcovská spoločnosť účtovať poplatok maximálne vo výške 0,08 % priemernej mesačnej čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde, po troch rokoch od začatia činnosti dôchodkovej správcovskej spoločnosti však tento poplatok bude môcť predstavovať najviac 0,07 %. DSS vám ho bude strhávať raz mesačne, pričom vám ho bude účtovať aj vtedy, ak napríklad budete nezamestnaný a na svoj osobný dôchodkový účet práve nebudete prispievať. Je to preto, lebo aj v tomto období bude DSS vaše peniaze stále investovať. Tento poplatok môže byť aj nižší a skúsenosti z iných krajín ukazujú, že tieto poplatky by mali v budúcnosti klesať, spolu s tým, ako bude rásť objem peňazí v správe fondov. Okrem týchto poplatkov vám dôchodková správcovská spoločnosť nesmie účtovať žiadne iné poplatky. Dôchodková správcovská spoločnosť môže svoje poplatky kedykoľvek zmeniť (ale len v rámci povolenej maximálnej výšky). O zmene poplatkov vás musí DSS vopred informovať, a to: • V celoslovenských novinách. • Spôsobom, ktorý je napísaný v štatúte dôchodkového fondu. Aktuálnu výšku poplatkov musí mať dôchodková správcovská spoločnosť zverejnenú aj na svojej internetovej stránke, kde si ich môžete kedykoľvek skontrolovať. Poplatok Sociálnej poisťovni: Keď si založíte 2. pilier, vaše dôchodkové odvody pôjdu do Sociálnej poisťovne, ktorá presnú časť, konkrétne 5,25 % z vášho vymeriavacieho základu, pošle na váš osobný dôchodkový účet. Sociálna poisťovňa si za túto činnosť automaticky zaúčtuje 0,5 % z každého odvedeného príspevku. Naši skúsení finanční sprostredkovatelia na pobočkách po celom Slovensku vám veľmi radi poradia a prevedú vás celým procesom.  Autor článku: Petr Berka, Odborný garant pre SDS, DDS a digitálne služby štátu...

 čítaj viac
ÚVERY

Plánujete kúpiť rekreačný objekt? Poradíme Vám
Snívate o svojej vlastnej chate, ktorú by ste využívali na oddych a na voľné chvíle s rodinou? Takúto kúpu je potrebné zvážiť z hľadiska niekoľkých faktorov: • Je dôležité, aby ste mali premyslené, či budete nehnuteľnosť využívať len na rekreáciu svojej rodiny a priateľov. Prípadne ju plánujete prenajímať alebo dlhodobo obývať.  • Taktiež zaváži aj vzdialenosť. Klient musí zvážiť, či to bude v rámci Slovenska alebo v zahraničí. A aj to, ako často tam bude chodiť.  • Ak chce klient kupovať niečo staršie a následne to rekonštruovať podľa vlastných predstáv, je potrebné dávať veľký pozor na základy, izoláciu, strechu a pod. Zo skúseností vieme, že to síce môže byť na prvý pohľad výhodná kúpa, ale následne je potrebné investovať nemalé finančné prostriedky do rekonštrukcie, v mnohých prípadoch aj väčšie s akými klient počítal. My sa v tomto prípade prikláňame postaviť si nový rekreačný objekt a to podľa svojich predstáv. Dôležitý je aj názor z úverového pohľadu Ak zvažuje klient úver, je potrebné, aby bola nehnuteľnosť pevne spojená so zemou, to znamená, že to nesmie byť chatka, ktorú môže „preniesť žeriav“ na akýkoľvek iný pozemok, pretože takáto nehnuteľnosť sa nedá použiť ako zábezpeka. Taktiež musia byť vyriešené inžinierske siete a prístupová cesta. Skutkový stav musí sedieť s tým, čo je zapísané na liste vlastníctva. Banku zaujíma aj to, či je objekt v zastavanom prostredí alebo úplne mimo obce, napríklad na samote.  Ak má klient zistené všetky tieto parametre prichádza na rad finančný poradca, ktorý Vám pomôže s výberom vhodnej banky. V tomto prípade je viac než potrebný, pretože každá banka a zvlášť v prípade rekreačných nehnuteľností, má nastavené svoje parametre a podmienky, na základe ktorých úver poskytne.  Napríklad, na objekt v zahraničí poskytuje úver len jedna banka, za rekreačný objekt na Slovensku dávajú mnohé banky úver len 60 % z jeho hodnoty. Iné zase krátia dobu splácania maximálne na 8 rokov. Je to veľmi individuálne. V prípade, ak má klient inú nehnuteľnosť, ktorú vie založiť, žiadne parametre kupovanej nehnuteľnosti, o ktorých sme hovorili nemusí riešiť a chatu, alebo rekreačný apartmán si môže kúpiť za klasických úverových podmienok, ako keby kupoval štandardnú nehnuteľnosť (byt alebo dom). Ako je to s poistením rekreačných objektov? S kúpou rekreačných nehnuteľností sa spája aj následne poistenie. Rekreačné objekty aj hnuteľné veci v nich sa poisťujú na taký istý rozsah rizík ako trvalo obývané. Avšak vzhľadom na to, že väčšinou sa nachádzajú mimo trvalo obývaných aglomerácií, je tam vyššie riziko vzniku škodovej udalosti, preto je poistenie takéhoto objektu výrazne drahšie. Pozor si treba dať na to, koľko dní pobytu v objekte považuje poisťovňa za trvalú obývanosť. Máme poisťovne, ktorým stačí ročne 183 dní, no máme aj také, ktoré vyžadujú až 270 dní ročne, pričom súvislé opustenie objektu nesmie byť dlhšie ako 60 dní. Netreba zabudnúť ani na to, že pri poistení takéhoto objektu nie je dôležité, ako je zaradený v katastri nehnuteľností, ale aká je jeho skutočná obývanosť. Takže sa nám môže stať, že na liste vlastníctva máme rodinný dom, ale vzhľadom na jeho obývanosť ho do poistenia musíme zaradiť ako rekreačný objekt. A naopak, pokiaľ je chata alebo chalupa obývaná ročne dlhšie ako 183, resp. 270 dní v roku, môžeme ju poistiť nie ako rekreačnú, ale ako trvale obývanú stavbu. My Vám veľmi radi pomôžeme nielen s výberom vhodnej banky, ale aj s akýmkoľvek poistením a sporením. Neváhajte sa obrátiť na našich finančných sprostredkovateľov, ktorí sídlia na pobočkách po celom Slovensku. Budeme sa na Vás tešiť. Autori článku: Vladimír Mandzák, Odborný garant pre bankový sektor a kapitálový trh Pavol Michalec, Odborný garant pre neživotné poistenie...

 čítaj viac
INVESTOVANIE

7. výhod II. piliera
II. pilier Vás nestojí nič navyše. Povinné odvody sa len premenia na úspory na dôchodok. Predstavujeme Vám jeho 7 lákavých výhod, aby ste si aj vy, prostredníctvom II. piliera, mohli užívať dôstojný dôchodok.  1. Vaše peniaze Peniaze nasporené v druhom pilieri sú Vaše osobné vlastníctvo. Naopak peniaze odvedené do prvého piliera, teda do Sociálnej poisťovne, vaše nie sú. Použijú sa na výplatu dôchodkov pre dnešných dôchodcov. Vzhľadom na demografický vývoj je naivné sa domnievať, že o 20 - 30 rokov uvidíme zo Sociálnej poisťovne viac ako sociálne minimum. 2. Dedičnosť Keďže úspory v druhom pilieri sú vaše peniaze, v prípade úmrtia ich zdedia vaši dediči alebo budú odkázané osobe (osobám) uvedenej na účastníckej zmluve. 3. Zásluhovosť Druhý pilier je zásluhový. Čím viac počas aktívneho života zarábate, a teda čím vyššie odvody platíte, tým väčšiu sumu si nasporíte. O to väčší dôchodok z druhého piliera budete nakoniec mať. Naopak - starobný dôchodok zo Sociálnej poisťovne závisí od politicky motivovaných valorizácií dôchodkov a ohrozuje ho negatívny demografický vývoj populácie. 4. Daňová efektívnosť Do druhého piliera sa investuje z hrubej mzdy, teda peniaze do dôchodkového fondu odvádzame ešte pred zdanením. To je podstatný rozdiel v porovnaní s investovaním do podielových fondov, do vkladov v banke alebo v porovnaní s individuálnym investovaním. Sporiteľ v druhom pilieri investuje daňovo efektívne. Zdaňované nie sú ani výnosy z druhého piliera. 5. Automatizovaný presun do konzervatívnych portfólií Jedna užitočná vlastnosť sporenia v dôchodkových fondoch je, že 10 rokov pred vašim odchodom do dôchodku začne správcovská spoločnosť vaše dôchodkové úspory postupne presúvať do garantovaného fondu. Počas aktívneho života treba investovať do akciových – indexových fondov, no s blížiacim sa dňom odchodu do dôchodku je dobré dynamickú stratégiu postupne meniť na konzervatívnu. DSS-ky to spravia za vás - automaticky. Hovoríme tomu – Fondy životného cyklu. Zákonom daný harmonogram je nasledovný: vo veku 52 rokov - musíte mať v dlhopisovom dôchodkovom fonde minimálne 10 % hodnoty majetku.  Následná tabuľka nižšie, nám ukazuje percentuálny podiel majetku v garantovanom dlhopisovom fonde podľa veku: vo veku 53 rokov - minimálne 20 % hodnoty majetku vo veku 54 rokov - minimálne 30 % hodnoty majetku vo veku 55 rokov - minimálne 40 % hodnoty majetku vo veku 56 rokov - minimálne 50 % hodnoty majetku vo veku 57 rokov - minimálne 60 % hodnoty majetku vo veku 58 rokov - minimálne 70 % hodnoty majetku vo veku 59 rokov - minimálne 80 % hodnoty majetku vo veku 60 rokov - minimálne 90 % hodnoty majetku vo veku 61 rokov musíte mať v dlhopisovom dôchodkovom fonde 100 % hodnoty majetku. Tip pre vás: Zákon umožňuje požiadať dôchodkovú správcovskú spoločnosť, aby podiel dlhopisovej zložky nezvyšovala o 10 % ročne, ale len o polovicu. Teda každoročne vám dôchodková správcovská spoločnosť presunie do dlhopisového (garantovaného) fondu len  5 % z hodnoty majetku. Ak máte 50 + rokov a cítite sa finančne aj zdravotne fit, určite tak urobte. 6. Relatívne nízke náklady Vytvorenie a spravovanie dôchodkového fondu nie je zadarmo, dôchodková správcovská spoločnosť si účtuje tri poplatky: a) 1 % „za vedenie účtu“. Môžeme tento poplatok skôr vnímať ako vstupný poplatok. Strháva sa jednorazovo z každej platby, ktorá príde na dôchodkový účet. b) 0,3 % „za správu dôchodkového fondu”. Správcovský poplatok v dôchodkovom fonde sa odpočítava pravidelne - aj keď práve nie ste zamestnaný alebo nepodnikáte (neplatíte odvody a tým pádom nesporíte). c) 10 % zo zhodnotenia. Prečo som zaradil poplatky do výhod? Lebo v porovnaní s klasickými podielovými fondami a v porovnaní s tretím pilierom sú poplatky v druhom pilieri jednoznačne nižšie. 7. Možnosť dobrovoľných príspevkov Sporiť si do dôchodkových fondov dôchodkových správcovských spoločností môžete aj nad rámec zákonných odvodov. Úspory z dôchodkového fondu však uvidíte až po dovŕšení dôchodkového veku. Dobrovoľné príspevky do druhého piliera majú zmysel len pri nízkych investovaných sumách. Ak je klient schopný odkladať si mesačne navyše vyššiu sumu, odporúčame mu zvoliť iný druh sporenia, ako je to pri druhom pilieri. Naši fundovaní finanční sprostredkovatelia na pobočkách po celom Slovensku vám veľmi radi poradia a prevedú vás celým procesom.  Autor článku: Petr Berka, Odborný garant pre SDS, DDS a digitálne služby štátu...

 čítaj viac
povedali o nás

"Universal maklérsky dom je dlhoročným významným partnerom UniCredit Bank. Svojou každodennou prácou dokazujú vysokú profesionálnu úroveň."

Gabriela Hrdlicová, divízia retailového bankovníctva UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia
povedali o nás

"Mohol by som hovoriť o veľa číslach, ale za všetko hovorí pocit. A tento pocit zo spolupráce je skvelý."

Ing. Branislav Buštík, člen predstavenstva AEGON Životná poisťovňa
sieť pobočiek
kontakt

e-mail: ustredie@universal.sk
Potrebujete pomôcť?: + 421 903 292 292
tel: 02/59206211

Zodpovedná osoba pre potreby GDPR:
Ing. Juraj Lanc
tel: +421 908 865 401
e-mail: zodpovednaosoba@universal.sk

PORTOS LOGIN

WEBMAIL