VŠETKY FINANČNÉ SLUŽBY
PRIAMO VO VAŠOM MOBILE
UNIVERSAL HODNOTÍ

PRVÝ ROK YOUPLUS
Ako prvú sme si v našej novej rubrike zobrali na rováš spoločnosť U+. Prinieslo + v názve ozaj PLUS na trhu životného poistenia? Majú sa klienti, resp. finanční agenti na čo, resp. z čoho, tešiť? Prečítajte si náš blog a dozviete sa viac. Začnime ale pekne od začiatku. Poisťovňa YOUPLUS na Slovensku datuje svoje obchodné aktivity už začiatkom roka 2019, no samotný predaj svojich produktov spustila až o rok neskôr. Youplus Insurance International AG je pobočkou zahraničnej poisťovne, ktorej matka spoločnosti, tak ako to vizuál loga predpovedá, vznikla spojením švajčiarskeho kapitálu a nemeckého poisťovacieho know-how. Tú ako spoluvlastník do spoločnosti vniesol Hannover RE (3. najväčšia zaisťovňa na svete). K Produktom Tak ako sa pri nováčikoch dá očakávať, poisťovňa U+ skočila na trh dravo a pevnými nohami. Do boja o priazeň klientov nasadil svoj nosný produkt „Rizikové životné poistenie 4U“.  Je to moderné, flexibilné poistenie prinášajúce niekoľko zaujímavých inovácií, no zároveň i obľúbené vychytávky, ktoré klienti môžu poznať z konkurenčných produktov.  Nie je to úplne náhoda, pretože produkt vznikol štýlom „THE BEST OF“. Jeho autori sa bezpochyby inšpirovali tým najlepším čo trh ponúka a pridali niečo navyše. Na úvod to nebola zlá stratégia, práve naopak. Po prvých skúsenostiach s likvidáciami poistných udalostí, či s následným servisom klientov, kde sme zatiaľ nenarazili na žiaden problém, hodnotíme tento produkt a prístup poisťovne ako férový.  Oceňujeme Veľmi krátke čakacie doby (2 mesiace) a obzvlášť krátku čakaciu dobu aj pri pripoistení invalidity, 2-mesačnú čakaciu dobu vnímame ako silne férový proklientsky krok. Flexibilitu, rôzne formy a kombinácie úverových rizík. Individuálny prístup k takzvanému predchorobiu, čo znamená, že poisťovňa klientom po treťom roku života neuplatňuje výluku na vrodenú vadu, ktorej príznaky sa objavia po vstupe do poistenia. Tolerantný prístup v rámci určovania rizikovej skupiny, podľa ktorého klient nie je povinný nahlásiť zmenu povolania. Klient má plnenú prípadnú poistnú udalosť vzniknutú v rámci jednorázovej športovo-adrenalínovej aktivite. Územná platnosť PN-ky je Slovensko, Česko a aj jedna poistná platnosť v rámci EÚ. Poistnou udalosťou pri transplantáciách dôležitých orgánov je postačujúce zaradenie na oficiálny zoznam SK/CZ čakateľov na podstúpenie zákroku. Pre výplatu plnenia v rámci invalidity nie je rozhodujúce priznanie invalidného dôchodku sociálnou poisťovňou, ale postačuje priznanie poklesu pracovnej schopnosti posudkovým lekárom. Čo mohlo byť lepšie Poisťovňa zvolila cenotvorbu modernou formou „segmentácie“, ktorá automaticky selektuje klientov podľa vopred zadaného kľúča, na základe ktorého potom nastaví (vypočíta) výsledné poistné. Tento model je zaužívaní nielen pri životnom poistení, ale možné ho badať napríklad pri poistení PZP, KASKO a podobne. V praxi to znamená, že pre niekoho môže vyjsť poistné lacnejšie a pre niekoho drahšie.  Naši špecialisti, ktorých nájdete v každom kúte Slovenska, sú vyzbrojení hĺbkovou analýzou produktov U+ a tiež disponujú parametrickým porovnaním s ďalšími na trhu dostupnými produktami životného poistenia. V prípade záujmu sú pripravení Vám aj v tomto smere podať pomocnú ruku.  Obchodno - servisný model Ak by sme to chceli popísať v krátkosti, tak nám postačujú výrazy „FULL PAPERLESS“ alebo „FULL DIGITAL“. V zásade v každom kroku, či už ako agent alebo klient, komunikujete s poisťovňou výhradne elektronicky, čo je obzvlášť v tejto dobe obrovská devíza.  Elektronicky sa rieši všetko. Modelácia, medicínske oceňovanie (pre viac ako 30 % prípadov), administratívny servis, intervencie, zmeny, hlásenie poistných udalostí... Všetko a to 24/7, kdekoľvek to klient, resp. agent potrebuje.  Užívateľské rozhranie je dizajnovo atraktívne a odladené v štýle „User Friendly“. K zdarnému koncu sa odklikáte intuitívne, bez nutnosti predchádzajúceho zaučenia, a to za veľmi krátky čas. Na konci obchodného procesu klient podpíše svoju zmluvu prostredníctvo QR kódu v aplikácii „uPortal“ (dostupné v iOS aj Android).  Celkové hodnotenie + Dravý hráč, ktorý priniesol na trh nový vietor. + Unikátne produktové benefity v kombinácii s overenými vychytávkami. + Výborný pomer cena/výkon produktu. + Plne digitálny obchodno-servisný proces. - Segmentácia klientov môže spôsobiť zvýšenie poistného. Sme radi, že do nášho portfólia pribudol obchodný partner U+, ktorého produkt a služby reflektujú v zásade všetky potreby moderne zmýšľajúceho klienta. Vrelo ho odporúčame každému, kto hľadá spoľahlivého partnera, s výborným pomerom cena/výkon. Oceňujeme férový prístup poisťovne a chceme vysloviť želanie, aby nás do budúcna U+ zásoboval ďalšími skvelými novinkami.  Spolupráca: ⭐⭐⭐⭐⭐ Produkt: ⭐⭐⭐⭐ Likvidácia: ⭐⭐⭐⭐⭐ Služby klientom: ⭐⭐⭐⭐⭐ FinTech: ⭐⭐⭐⭐⭐ Ing. Ivan Huspenina Odborný garant pre životné poistenie ...

 čítaj viac
POMOC V PANDÉMII

Majú Slováci záujem o havarijné poistenie?
Hoci je PZP povinné, havarijné poistenie a pripoistenia nie sú. Objavili sa názory, že Slováci tým, že menej jazdia kvôli karanténe, nebudú mať záujem o havarijné poistenie, či pripoistenie. Badáte aj vy takýto trend? Čo sa týka nových vozidiel, môžeme konštatovať, že klienti sú dostatočne uvedomelí a ich záujem o havarijné poistenie pretrváva. Faktom je však nie až tak pozitívna skutočnosť, a to, že sa predáva výrazne menej nových vozidiel, ako tomu bolo pred nástupom COVID krízy (v roku 2019). Suma sumárom objem platieb poistného, či počtu kusov havarijného poistenia je určite nižší. Výnimkou je segment elektromobilov, ktorý nielen na Slovensku, ale v celoeurópskom priestore žije svoj vlastný príbeh a ich predaj trhá jeden rekord za druhým.   Pri vozidlách starších ako 3 - 4 roky sme zaznamenali trend obmeny klasického „plnohodnotného“ havarijného poistenia za PZP s pár vybranými pripoisteniami. Sú to pripoistenie poškodenia skiel, živelnej udalosti, stretu so zverou a krádeže vozidla. Hlavným motívom klientov je z nášho pohľadu snaha ušetriť, pretože takto nakombinované poistenie vie byť cenou i na polovičnej hodnote oproti klasickému „KASKU“. Samozrejme nižšia cena sa prenáša i do obsahu poistenia vozidla, ktoré je pri takejto úspornej kombinácii chránené slabšie.  Je z vášho pohľadu dôležité, aby majiteľ vozidla mal vozidlo aj havarijne poistené, resp. pripoistenia, a nespoliehal sa na to, že: „Sa nič nestane?“ V období vládnych opatrení, kedy je mimo iné čiastočne obmedzená sloboda pohybu, je možno namieste položiť si otázku, či a prečo si uzatvoriť havarijné poistenie (KASKO), keď aj tak sme všetci viac doma ako na cestách. No a práve to môže byť problém.  Ľudia sú doma a spravidla sa im v dôsledku ochladenia ekonomiky znížil alebo úplne zastavil príjem. Jednoducho majú menej peňazí, ako boli doposiaľ zvyknutí. Niektorí jedinci budú chcieť riešiť, a už bohužiaľ riešia, tieto schodky v rodinných rozpočtoch, napríklad drobnými krádežami, na čo sú odparkované vozidlá viac ako vhodné. Je tiež pravda, že sa aktuálne jazdí oveľa menej, takže riziko havárie nie je také vysoké ako predtým. Netreba však zabúdať, že KASKO kryje aj živelné udalosti, poškodenia káblov voľne žijúcimi zvieratami a podobné neveselé udalosti. Mnohé autá sú dlhodobo odstavené na parkoviskách a zvieratá v nich môžu mať „raj“.  Odpovedá: Pavol Michalec, Odborný garant pre neživotné poistenie  ...

 čítaj viac
POMOC V PANDÉMII

Mám nárok na poistné plnenie v prípade nákazy COVID-19?
Koronavírus už nejaký čas hýbe našou spoločnou realitou a výnimkou nie je ani poistný trh. Mnoho z nás si teda právom kladie podstatnú otázku: „V prípade, ak ochoriem na COVID-19, kedy vzniká nárok na poistné plnenie?“ Náš kolega, Ivan Huspenina, odborný garant pre životné poistenie, si pre vás pripravil pár vysvetlení, ktoré vám môžu v danej situácii pomôcť.  Nárok na poistné plnenie vzniká, ak má klient pripoistenie v nasledujúcich prípadoch: 1. Hospitalizácia - v prípade, ak je klient hospitalizovaný v dôsledku diagnostikovania COVID-19, poistné plnenie v rámci dohodnutej sumy mu bude vyplatené. 2. Závažné ochorenia – je potrebné si uvedomiť , že COVID-19 nie je v súčasnosti diagnózou, ktorá by bola komerčným poistením krytá v rámci pripoistenia závažných chorôb. No zároveň už dnes vieme, že ťažký priebeh tejto choroby môže spôsobiť chorobu, hlavne závažne poškodenia pľúc a pod., ktorá môže byť v súlade s niektorou z diagnóz závažných chorôb poisťovní. Ak by táto diagnóza spĺňala podmienky diagnózy závažných chorôb, došlo by k poistnému plneniu. 3. Invalidita - ak by COVID-19 spôsobil zdravotný stav, kedy by sociálna poisťovňa uznala klienta invalidom a klient by mal takúto invaliditu dojednanú, došlo by k poistnému plneniu. 4. Smrť - pokiaľ by došlo k tomu najhoršiemu, k smrti klienta z dôvodu ochorenia na COVID-19, je potrebné podotknúť, že pripoistenie iba na úrazovú smrť nestačí. Klient musí mať dojednané akékoľvek krytie smrti. V tom prípade poisťovňa pristúpi k plneniu.  Vynára sa vám tiež otázka, či a kedy máte nárok na vyplatenie PN v prípade nákazy COVID-19? Odpoveď znie... V tomto prípade je potrebné si uvedomiť, že existujú dva druhy diagnóz: 1. U07.1 – potvrdená infekcia COVID-19. Ak sa potvrdí spomínaná diagnóza, klient má nárok na poistné plnenie. 2. U70.2 – podozrenie z infekcie COVID-19. Keďže je to iba podozrenie z infekcie, poisťovne PN neplnia. Klient musí mať od doktora vystavenú PN. Čo robiť, ak nemáte uzatvorenú zmluvu na životné poistenie, prípadne nemáte spomínané pripoistenia? Klient, ktorý sa práve v tejto dobe rozhodol uzatvoriť novú zmluvu, prípadne pripoistenie, urobil dobré rozhodnutie, no je dôležité podotknúť, že existujú tzv. čakacie doby. Tie sú v súčasnosti pomerne krátke, teda 2 – 3 mesiace. Na trhu momentálne máme poisťovne, ktoré dokážu preniesť čakacie doby za určitých podmienok aj do nového poistenia. A práve preto Vám pri doplnení týchto pripoistení alebo pri uzatváraní nového poistenia odporúčame kontaktovať našich sprostredkovateľov , ktorí vám veľmi radi poradia a vytvoria poistenie na mieru podľa vašich požiadaviek.  Na záver vám v týchto náročných dňoch želáme najmä veľa zdravia a pozitívneho myslenia. #KedPotrebujetePomoctVPandemii, sme tu pre vás.    Autor článku: Ing. Ivan Huspenina, Odborný garant pre životné poistenie ...

 čítaj viac
povedali o nás

"Universal je pre mňa garanciou výbornej spolupráce, pretože viem, že za spoločnosťou stojí skvelý tím obchodníkov a profesionálov."

Ing. Dušan Quis, člen predstavenstva a viceprezident pre obchod Allianz – Slovenská poisťovňa
povedali o nás

"Mohol by som hovoriť o veľa číslach, ale za všetko hovorí pocit. A tento pocit zo spolupráce je skvelý."

Ing. Branislav Buštík, člen predstavenstva AEGON Životná poisťovňa
sieť pobočiek
kontakt

e-mail: ustredie@universal.sk
Potrebujete pomôcť?: + 421 903 292 292
tel: 02/59206211

Zodpovedná osoba pre potreby GDPR:
Ing. Juraj Lanc
tel: +421 908 865 401
e-mail: zodpovednaosoba@universal.sk

PORTOS LOGIN

WEBMAIL